Systemteknik

Vi kombinerar datarelaterade produkter och tjänster med process-, miljö-, energiteknik allt i syfte att genom innovation och en bred kompetens göra befintliga och nya system inom processindustrin hög effektiva och automatiserade.

Vi har kunskapen, verktygen och modulerna som hjälper er att hänga med i digitaliseringen!

Våra konsulttjänster spänner inom de flesta moderna språk för mjukvaruutveckling. Vi tillhandahåller integration mellan system, skräddarsydda funktioner inom datainsamling och rapportering samt olika former av anpassning i regler- och styrsystem. Produkter som vi erbjuder utöver våra konsulttjänster är bland annat datorprogrammen Readings, Journal och ledningssystemet Management System samt realtidsrapporteringssystemet CombiLab.
Vi utvecklar verktygen som möjliggör integration av era system samt utveckling av skräddarsydda moduler och applikationer inom beräknings-, rapport- och datainsamling. Vi automatiserar insamling av data från alla era system och sammanställer i automatiska rapporter. Ni behöver endast välja vad ni vill se!

Kontakt Systemteknik

Här hittar ni lite info och länkar till våra programvaror.

CombiLab
CombiLab är ett kraftfullt och flexibelt verktyg för mätning och rapportering.

CombiTool
CombiTool utgör en moduluppbyggd programsvit bestående av Journal och Readings samt Management System.

Vad vi erjuder inom Systemteknik

Integration

Integration är ofta en stor fråga som berör alla som digitaliserar sina verksamheter. Vi hjälper er sätta upp delmål och uppfyller dessa steg för steg så verksamheten hinner anpassa sig. Vi hanterar såväl små som stora integrationsprojekt som leder till automatiserade processer och behandling av data.

Konfiguration

Vi ser inte bara till vår egen mjukvara. För att kunna se ett helhetsperspektiv krävs kunskaper om andra system och system generellt. Vi är vana att inte bara diskutera de delar som berörs av våra egna mät- eller rapportsystem. Det händer att vi även tittar på ABBs 800xA eller ett och annat fastighetssystem. Vi har en vilja för bred kompetens.

Trygghetspaket

För att kunna ge en säkerhet och trygghet i era mätvärden erbjuder vi ett trygghetspaket.

Vi ser inte bara till vår egen mjukvara utan all system som hanterar emissioner och mätdata erbjuder vi kontinuerlig uppföljning av.