CombiTool

När egenkontroll blir totalkontroll

CombiTool består av många moduler!

CombiTool bestående av Journal och Readings, Management System SQLImport och FileImport är det optimala verktyget för att underlätta det dagliga arbetet inom såväl processindustri som tillverkningsindustri och livsmedelsindustri. CombiTool -modulerna kan användas var för sig eller integreras till ett komplett system. Urval av funktioner du får med CombiTool:
 • Import av text och excel-filer.
 • Schemalagd import från flera olika SQL-databaser.
 • Generering av automatiska excelrapporter.
 • Interaktiva webbrapporter.
Här kan du boka en tid för en personlig demonstration

Kontaktpersoner Programvaror

Fakta

Den gemensamma nämnaren för modulerna är att de alla är framtagna för att underlätta det dagliga arbetet inom såväl processindustri som tillverkningsindustri oavsett om det är livsmedel eller verktyg som processas.
Utifrån era behov har vi de moduler som krävs för att knyta samman era befintliga system t.ex. styrsystem, underhållssystem, labbsystem (LIMS), vågsystem och externa labb.

Vid leverans av våra produkter anpassar vi oss flexibelt efter era önskemål och synpunkter. Vilka vi stämmer av under installationen (resans gång) samtidigt som vi bidrar med teknisk och organisatorisk expertis och erfarenhet. 

Samtliga ingående moduler i CombiTool är flexibla och levande verktyg som kan anpassas till rådande förhållanden och förändringar som sker inom verksamheten så som t.ex. förändringar i organisationsstrukturen, processen eller arbetsrutiner.

Digitalisering och automatisering av datahanteringen med CombiTool bidrar till att frigöra tid, minska risken för felhantering och ökar data tillgängligheten genom att ha allt lagrat i en och samma databas.

Dokument för nedladdning

Fördelar med CombiTool

 • Anpassningsbart och flexibelt efter din verksamhet.
 • Enkelt och användarvänligt.
 • Säker och effektiv lagring av mätvärden.
 • Hanterar även ”mjuka” parametrar och värden.
 • Ett flexibelt och levande verktyg som ständigt utvecklas.
 • Möjliggör vidare integration.
 • Inget krångligt och kostsamt licenshanteringssystem med användarbegränsningar.

CombiTool ger dig

 • Anpassningsbara digitala ronderings-/skiftavlämnings-formulär.
 • Anpassningsbara digitala ronderings-/skiftavlämnings-protokoll.
 • Formulär och protokoll samt rapporter som lätt konfigureras av användaren själv utan dyra konsulttimmar.
 • Ledningssystem som samlar dina rutiner/instruktioner och är sökbara.
 • Elektronisk loggbok som är sökbar.
 • Lätthanterlig schemaläggning av arbetsuppgifter/händelser med möjlighet till av aktivering/exkludering för anpassning till t.ex. arbetstider vid storhelger.
 • Möjlighet till organisationshierarki med anpassningar genom tillägg på både central och lokal nivå.
 • Beräkningar på historiska värden för presentation och rapportering.
 • Lättillgängliga rapporter via Excel eller webbläsaren.

CombiTool integrerar med

 • Stora möjligheter till integration med andra system.
 • Import av värden från de flesta datakällorna som bl.a:
   • SQL-databaser,
   • Textfiler
   • Excelfiler
   • Historiska värden via OPC- HDA
   • Övriga system som exempelvis
      Biometrias IT-system VIOL.

Moduler

Readings

Readings är en av modulerna i CombiTool. Det är ett verktyg som digitaliserar den manuella datainsamlingen.

Readings är ett verktyg som används för avrapportering vid t.ex. rondering och skiftavlämning. Det är en integrerad registrering av värden för rapportering och ger en god överblick på inrapporterade uppgifter. Det finns flera möjligheter att presentera rapporter i Readings genom att använda t.ex. Excel och andra verktyg såsom webbaserade rapporter i SSRS. 

Inmatning av värden eller kontrollpunkter utförs i ett eller flera mycket användarvänliga och helt anläggningsanpassade formulär.

Så om ni gör rondering på papper, se till att uppgradera er snart! CombiTool Readings fungerar lika väl självständigt som tillsammans med våra andra moduler.

Mer information

Syftet med Readings är att förenkla, effektivisera och förbättra rutinmässiga arbetsuppgifter i en verksamhet. Readings kan appliceras på allt från städrutiner i ett kontor, kylkontroller av frysar, ronderingar av en förbränningsanläggning eller inmatning av en vattenanalys i ett VA-verk. Readings är webbaserat och kan enkelt nås från mobil och surfplatta utan att en installation först behöver utföras.

Readings kan sammankopplas med kraftfulla verktyg för att på en rad olika sätt utforma rapporter utifrån formulären. Överföring, omräkning och summering av parametrar sker automatiskt vilket sparar tid och minskar risken att något blir fel till följd av minskad manuell handpåläggning. Rapporterna kan presenteras i en rad olika format, som exempel vis Excel, PDF eller interaktiva webrapporter.

Ett exempel på användningsområden som Readings applicerats på, på flera anläggningar, är handelssystemet för utsläppsrätter. 

I de fallen registreras bland annat oljenivå och oljeleveranser i Readings och genom verktygets kraftfulla beräkningsmotor utformas ett flertal års-, kvartals- och månadsrapporter för att redovisa oljeförbrukningen under året. Mycket användbart och tidsbesparande till CO2-rapporteringen, den ekonomisk rapporteringen av förbrukad mängd olja inom verksamheten samt för en korrekt och effektiv redovisning av verksamheternas hållbarhetskriterier.

Summering av Readings

 • Skapa digitala formulär och protokoll
 • Registrera mjuka och hårda värden
 • QR- och streckkodsskanning
 • Använd Report SQL för att sammanställa värden
 • Allt tillgängligt via webbläsare på mobil, platta eller dator
 • Stora integrationsmöjligheter mot andra system
Syftet med Readings är att förenkla, effektivisera och förbättra rutinmässiga arbetsuppgifter i en verksamhet. Readings kan appliceras på allt från städrutiner i ett kontor, kylkontroller av frysar, ronderingar av en förbränningsanläggning eller inmatning av en vattenanalys i ett VA-verk. Readings är webbaserat och kan enkelt nås från mobil och surfplatta utan att en installation först behöver utföras. Readings kan sammankopplas med kraftfulla verktyg för att på en rad olika sätt utforma rapporter utifrån formulären. Överföring, omräkning och summering av parametrar sker automatiskt vilket sparar tid och minskar risken att något blir fel till följd av minskad manuell handpåläggning. Rapporterna kan presenteras i en rad olika format, som exempel vis Excel, PDF eller interaktiva webrapporter.

Ett exempel på användningsområden som Readings applicerats på, på flera anläggningar, är handelssystemet för utsläppsrätter. I de fallen registreras bland annat oljenivå och oljeleveranser i Readings och genom verktygets kraftfulla beräkningsmotor utformas ett flertal års-, kvartals- och månadsrapporter för att redovisa oljeförbrukningen under året. Mycket användbart och tidsbesparande till CO2-rapporteringen, den ekonomisk rapporteringen av förbrukad mängd olja inom verksamheten samt för en korrekt och effektiv redovisning av verksamheternas hållbarhetskriterier.

Automatisk rapportering

Till Readings hör ett Excel-plugin som bidrar till att automatiskt genererade rapporter lätt kan fås. Denna funktion används t.ex. av de som bedriver en verksamhet t.ex. förbränningsanläggningar och VA-verk, som omfattas av årlig miljörapportering enligt Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2016:8. Ja av alla som vill få fram en komplett miljörapport endast genom att mata in ett årtal. Vi är medvetna om att detta låter för otroligt för att vara sant men det är just det som är en av storheterna med CombiTool Readings.

Rapporterna kan utformas utifrån redan existerande rapporter men naturligtvis kan även nya rapporter tas fram eller befintliga lätt kompletteras eller ändras.

Interaktiva webbrapporter och dashboards

Till formulären ingår grundläggande rapporter i webbverktyget SQL Server Reporting Services. Det ger möjlighet att få uppföljning på även mjuka värden och parameterar.

Dashboards skapas lätt av data från systemet i affärsanalystjänsten av Microsoft Power BI. Det syftar till att ge interaktiva visualiseringar och business intelligence-funktioner med ett gränssnitt som är tillräckligt enkelt för att slutanvändare lätt ska kunna skapa egna rapporter och instrumentpaneler.

Har ni haft ett diagram över uppskattad bullernivå förut? Nu är det möjligt!

Sammanställning och automatisk rapport i skrivaren

Värden som matas in kan länkas direkt till vår rapportmotor Report SQL. Här konfigureras schemalagda beräkningar. Du kanske läser av oljenivå i centimeter men vill räkna på det i kubik? Det konfigureras här och sker sedan på automatik!

Bildhantering direkt i formulären

En optiskt status kan registreras direkt i ett formulär. Bilder kan tas direkt med telefonen eller läsplattan. Detta är speciellt praktiskt vid avvikelsehantering eftersom det kan vara mycket tydligare om det finns en bild som visar avvikelsen/händelsen.

QR- och streckkodskanning

Readings inkluderar skanning av QR- och streckkoder för säker och effektiv registrering av koder för t.ex. provtagningsplatser, ID-nummer på mätare. Koden skannas smidigt in med kameran på din mobil eller läsplatta. Denna funktion resulterar bl.a. i bättre och säkrare genomförda ronderingar och inventeringar tillika uppföljning av dessa. Helt enkelt tid sparas och ni kan fokusera på utveckling av er anläggning!

Avvikelserapportering via mejlutskick

För att ingenting ska ramla mellan stolarna kan avvikelserapportering registreras direkt i anslutning d.v.s. samtidigt som en rondering, skiftavlämning eller avläsning utförs. Mejl skickas automatiskt till utvalda mejladresser för att säkerställa att åtgärder kan initieras omedelbart.

Obs! Har ni även verktyget CombiTool Journal skapas automatisk en arbetsuppgift för den specifika avvikelsen/händelsen.

Summering av Readings

 • Skapa digitala formulär och protokoll
 • Registrera mjuka och hårda värden
 • QR- och streckkodsskanning
 • Använd Report SQL för att sammanställa värden
 • Allt tillgängligt via webbläsare på mobil, platta eller dator
 • Stora integrationsmöjligheter mot andra system

Journal

Journal är vår elektroniska loggbok.

Den gör det enkelt för alla inom en organisation/verksamhet att hålla sig uppdaterade på anläggningen utan att behöva leta bland någon annans kråkfötter! Precis som våra övriga produkter i CombiTool behöver du inte mer än en webbläsare för att komma igång!

Journal har en uppbyggbar struktur som medför stora möjligheter till att anpassning och utökning efter era varierande behov alternativt förändrade förhållanden.

Programmet hanterar händelser och arbetsuppgifter illustrativt så att det blir överskådligt för den som ska föra in information i Journal, samt för den som ska läsa och använda informationen.

Händelseflöde

Den huvudsakliga uppgiften, att logga händelser på anläggningen tilldelas störst plats i applikationen för att det ska vara lätt att se det absolut senaste kring anläggningen.

Dynamisk struktur

En trädstruktur som ger ordning och reda bland alla händelser. Ni väljer själva vad er trädstruktur ska innehålla och ni ändrar den utan krav på programmeringskunskaper!

Anslagstavla

För alla tidsbestämda händelser har vi lagt upp en anslagstavla för att ni extra tydligt ska kunna uppmärksamma varandra på viktiga datum, händelser eller bokningar som är kritiskt för alla att känna till.

Uppgifter

Här skapas på ett enkelt sätt arbetsuppgifter som kan schemaläggas återkommande. Uppgifterna är självklart knutna till specifika grenar i trädstrukturen.

Obs! Nyttjar ni även verktyget CombiTool Readings skapas här även automatiska arbetsuppgifter som kommer ifrån avvikelsehanteringen ifrån genomförda ronderingar eller avläsningar.

Registrera ny händelse

Det är inte svårare än att göra ett inlägg på sociala medier och svårare ska det inte vara!

Filtrering

För att underlätta och tidsbespara er så kan Händelseflödet filtreras på område, tidsintervall eller genom en ren fritextsökning. Detta för att ni lätt ska kunna hitta tillbaka till utförda arbetsuppgifter och registrerade händelser.

Summering av Journal

 • Webbaserat händelseflöde
 • Trädstruktur kopplat till händelser
 • Sökning inom struktur, period eller fritext
 • Inget krångligt inlogg
 • Information blir tillgängligt för alla

Management System

Management System med ny kärna.

Samla era standardiserade processer såsom rutiner för olika arbetsmoment, mötesprotokoll, avtal tillika befattnings-/rollbeskrivningar etc. i vårat ledningssystem Management System allt för att underlätta samarbetet mellan kollegor, underleverantörer och kunder.

Management System erbjuder struktur och bidrar till att ett och samma dokument är gällande och lättillgängligt i hela organisationen och dess systemuppbyggnad underlättar förändring och utveckling av redan framtagna dokument om sådana önskemål eller behov finns. Dessa egenskaper hos systemet möjliggör ett mer autonomt arbetssätt och kan vara en del i att utveckla verksamheten såväl organisatoriskt som processmässigt.

Det optimala dokumenthanteringssystemet som ersätter den traditionella filserver strukturen. Där ni som användare går ifrån att dokumenten mer eller mindre ”finns i sjön”.

Management System, är ett system som skapar struktur och ordning bland information och dokumentation som rör anläggningen.

Management System är uppbyggt av en enkel logisk flerdimensionell struktur som baseras på möjligheten till att tagga s.k. metadata som tillhandahåller funktioner som länkning till och sökning på olika dokument. Ni implementerar med enkelhet Management System med sitt attraktiva och användarvänliga format i redan på anläggningen befintliga system såsom intranät.

Management System är enkelt att redigera och i systemet finns möjligheten att begränsa användarrättigheterna om så önskas.

Management System används bl.a. inom kraftverksindustrin och VA-verksamheter och det är ni själva som sätter begränsningar i dess omfattning för att bidra till informationsspridningen i era respektive verksamheter.

Med sin fritext sökningsfunktion liksom versionshantering utgör Management System ett kraftfullt verktyg för att underlätta och bidra till att verksamhetens personal alltid vet vad som är aktuellt och gällande för anläggningen.

Att instruktioner, rutiner och mallar finns lättillgängliga är kritiskt för att få en verksamhet att fungera effektivt. Det är inte meningen att verksamheten ska stanna på grund av att ”fel” person är borta. Därför har vi på EnviLoop arbetat fram en webbstruktur som löser det.

Länkar

I Management System arbetar du med länkar, du länkar till de dokument som ska vara gällande. I praktiken innebär det att verksamheten får en gemensam plats att leta efter dokument som gäller alla eller delvis alla. På grund utav att dokument hänvisas genom länkar öppnar du möjligheten för informationsspridning på ett enkel och intuitivt sätt. Använd länkar i andra system, skicka länkar via mejl.

Enkel arbetsmiljö

I senaste Management System kan du dela upp arbetsuppgifterna mellan flera personer. Du kan exempelvis tilldela flera personer möjligheten att tillföra nytt material men behålla behörighet att publisera själv. Det skapar ett effektivt arbetsflöde och håller dokumenthanteringen ”levande”.

Snabb och säker informationslagring

I Management System ligger en stabil SQL databas som kontrollerar och säkrar din data. Inte nog med att det är säkert, det gör sidan otroligt snabb också.

Summering av nyheter i nya Management System

 • Blixtsnabb användning tack vare SQL i kärnan
 • Mer användarvänligt för redigerare och publiserare
 • Modernare gränssnitt
 • Säkrare lagring för dina rutiner och dokument
 • Bättre integration med andra system

Plugins

Våra aktuella Plugins är ett antal tillägg för importer som möjliggör en bättre integration för era system.

Våra aktuella Plugins är ett antal tillägg för importer som möjliggör en bättre integration för era system. Har ni problem att presentera resultat från ert befintliga SCADA? Behöver ni vänta veckor för konfigurationstid på en rapport från styrsystemet eller andra rapporter? Skriver ni manuellt av värden från skärmen för att sedan föra in det i Excelrapporter?

Ta då och integrera dessa system med ett riktigt rapportsystem istället så får ni en användarvänlig miljö att arbeta i. Kontakta gärna oss för mer information.

Vad är plugins?

Plugins är mindre systemmoduler som uppfyller nyckelfunktioner i er verksamhet. Det är en form av extra kraft till våra rapportsystem CombiLab och även CombiTool. Det möjliggör integration och automation mot era övriga system såsom styrsystem och underhållssystem.

File Import

”File Import” är en filimport som används för att hämta data i form av text- och/eller csv-filer från externa källor. Genom att använda ”File Import” för att hämta data från filer automatiskt behöver du inte manuellt skriva in de data som du vill analysera och rapportera i CombiTool. Importen kan med fördel schemaläggas för automatisk import av nya filer då sådana finns tillgängliga.

File Import konfigureras utifrån källfilens uppbyggnad och självklart kan flera olika filer importeras samtidigt, exempel på importer:

 • Analyser från externa laboratorium såsom t.ex. Eurofins Online och SynLab.
 • Mätvärden från SCADA-system såsom Cactus Eye, ABB 800xA, Siemens, VA-operatör, AquaView, EXO, m.fl.
 • …helt enkelt, från i stort sett alla system som kan exportera strukturerad data!!

SQL Import

”SQL Import” är ett plugin som används för att hämta data från externa källor i form av databaser. Genom att använda ”SQL Import” kan du automatiskt hämta data från företagets övriga databaser och du behöver inte manuellt skriva in data som du vill analysera och rapportera i t.ex. CombiTool och importen sker naturligtvis schemalagt.

”SQL Import” hämtar data från samtliga SQL-servrar, exempel på integrationer:

 • Bränsledata i vågsystem som t.ex. Flintabs ”Victoria”.
 • Data från ekonomisystem såsom t.ex. debiterade energi/-flödesmängder.
 • Mätdata från SCADA-system och från deras underliggande SQL databaser.
 • Analysdata från interna LIMS (t.ex. WiLab och LabVantage) och deras databaser.

OPC Import

OPC Import används för att automatiskt importera värden från OPC HDA-servrar till rapportdatabasen. Det handlar om historikvärden från processen som är tillgängliga via industristandarden OPC HDA (Historical Data Access). De flesta stora tillverkare av SCADA har support för OPC HDA.

Värden kan importeras per automatik enligt schemalagda överföringar med ett givet tidsintervall.

Exempel på värden som ofta importeras med OPC Import:

 • Processvärden från SCADA-system
 • Värden från underhållssystem (t.ex. Idus)

BioFuel Import

BioFuel Import används för att hämta data från Biometrias IT-system VIOL. Genom att använda BioFuel Import kan du semi-automatiskt föra in data från VIOL till en lokal databas. Det möjliggör en enklare uppföljning av det inköpta bränslet samt det tillkommer informativa webbrapporter som på ett enkelt och överskådligt sätt visar historik över inköpt bränsle på olika sätt. Dessutom finns det stöd för att uppföljning av era leveransplaner i dessa webbrapporter.

Data från VIOL kan också användas för vidareberäkningar i CombiTool och då kombineras med övrig processdata.

Additional packages

Additional packages

Våra aktuella standardiserade tilläggspaket är idag färdiguppbyggda protokoll, rapporter och grafiska visualiseringar anpassade till standarder och riktlinjer inom de aktuella områdena.

Dessa tilläggspaket bidrar till att ni lätt och effektivt kan kontrollera, följa upp och efterleva gällande lagar och regler. Kontakta gärna oss för mer information.

Vad är Additional packages?

Additional packages är mindre tillägg till våra moduler som genererar nyckelfärdiga och kompletta lösningar för att underlätta efterlevnaden och rapporteringen av gällande lagar och regler för en viss bransch eller område.

Risk Package

Risk Package är framtaget för att ni med ert riskanalysarbete ska åstadkomma ett så användbart resultat som möjligt. Med Risk Package får ni ett strukturerat och enkelt arbetssätt, samt en tydlig och snygg redovisning. Detta gäller oavsett vilken verksamhet eller vilket processavsnitt som bedömningen omfattar och oavsett om det handlar om arbetsmiljö, yttre miljö eller livsmedelskontroll.

Risk Package är ett komplett paket där ni får följande:

 • Möjlighet att skapa olika riskformulär, standardiserade eller anpassade till era specifika behov.
 • Möjlighet att använda ett anpassat antal ”numeriska kolumner”, t.ex. en eller flera bedömningsgrunder för konsekvensen av en skadehändelse.
 • Sammanställning av resultatet i en tydlig risktabell.
 • Prioritering av era risker i en klassisk riskmatris med modern utformning.
 • Möjlighet till ”in-zoomning” av en bedömd risk, d.v.s. du kan enkelt gå från tabellen direkt till det ifyllda formuläret.
 • Möjlighet att lätt kunna navigera mellan matrisen och tabellen.

Water Package

Water Package är framtaget för att ni med enkelt och tidseffektivt ska kunna hantera och analysera all adekvat data för era olika verk. Drinking water Package finns för er på vattenverk för att underlätta er efterlevnad av kvalitetskrav och för att ni ska kunna leverera en produkt med hög driftsäkerhet. Sewage Package är rapportpaketet för en stabil och korrekt hantering av drift- och emissionsparameterar på reningsverket.

Sewage Package är ett komplett paket där ni får följande:

 • Tydlig och direkt färgindikering vid avvikande värden.
 • Underlättar för ett strukturerat och effektivt uppströmsarbete och dess dokumentation oberoende om ni är REVAQ eller ej.
 • Spårbarhet i avläsningar och beräkningar.
 • Möjlighet att ha samtliga beräkningar för aktivitetsdata kvalitetssäkrad och lagrad i samma databas.
 • Möjlighet att skapa olika avläsningsformulär för aktivitetsdata.
 • Möjlighet till verksanpassad rapportering och uppföljning, så som dygns-, månads- kvartals- och årsrapporter.
 • Automatiserade mallar för den årliga miljörapporten och emissionsdeklarationen för direktimport i SMP, d.v.s. skapa den årliga miljörapporten med ”en” knapptryckning.
 • Grafiska presentationer av såväl aktuella värden som gällande riktvärden.

Drinking water Package är ett komplett paket där ni får följande:

 • Strukturerad och korrekt uppföljning enligt SLVFS 2001:30, ”Drickvattenföreskrifterna”.
 • Tydlig och direkt färgindikering vid avvikande värden.
 • Underlättar för ett strukturerat och effektivt uppströmsarbete och dess dokumentation.
 • Spårbarhet i avläsningar och beräkningar.
 • Möjlighet att ha samtliga beräkningar för aktivitetsdata kvalitetssäkrad och lagrad i samma databas.
 • Möjlighet att skapa olika avläsningsformulär för aktivitetsdata.
 • Möjlighet till verksanpassad rapportering tillika statistiska resultat oavsett om det gäller vattenkvaliteten från verket eller ute hos användaren.

Carbon Package

Carbon Package är framtaget för att underlätta för er vid verifiering och rapportering inom systemet för handel med utsläppsrätter. Med Carbon Package får ni de verktyg som krävs för att på ett strukturerat och enkelt sätt täcka in samtliga krav på datahantering inom EU-ETS, för enklare uppföljning och rapportering av såväl utsläpp som verksamhetsnivåer.

Carbon Package är ett komplett paket där ni får följande:

 • Möjlighet att skapa olika avläsningsformulär för aktivitetsdata och verksamhetsnivåer.
 • Möjlighet att ha samtliga beräkningar för aktivitetsdata kvalitetssäkrad och lagrad i samma databas.
 • Anpassning till Naturvårdsverkets gällande gränssnitt för rapportering.
 • Spårbarhet i avläsningar och beräkningar.