Svavel

Granulärt svavel –ett additiv för att reducera CO-utsläpp, minska korrosions- och beläggningsproblem i en förbränningsanläggning!

Svavelgranulat – för optimerad förbränning och minskade beläggningar

EnviLoop erbjuder ett värmebehandlat svavelgranulat av mycket hög kvalitet som additiv vid förbränning av svavelfattiga fastbränslen.

Två kvalitetsparametrar som är utmärkande för vårt svavel är strukturen och hårdheten, vilket medför att förbrännings- och reaktionstiden för svavlet i eldstaden förlängs. Detta resulterar i en minimerad åtgång av svavel och bildning av svaveldamm. Svavelgranulatet är med sin värmebehandling heller inte klassat som farligt gods vilket eliminerar specifika krav vid transport och hantering.

Det svavel vi levererar håller en mycket hög kvalitet med avseende på struktur och hårdhet för en minimal tillförsel av svavel. Vi kan leverera svavel i hink, Big-Bag eller bulkbil.

Vill ni veta mer om svavelgranulat och hur det kan förbättra er förbränning, hör av er!