Utbildningar

EnviLoop har ett stort utbud av utbildningar och olika forum för kunskapsutbyte och nätverkande!

Parallellt med våra populära och prisvärda kurser erbjuder vi även seminarier, workshops, användarträffar och pannklubbsträffar.

Alla utbildningar/kurser genomförs i Västerås, företagsförlagda alternativt via Teams.

Läs mer om våra utbildningar som vi delat in i fyra kategorier:

Kontaktperson Kurser & Seminarier

Kontaktperson Pannklubb

Kontaktperson Vattenklubben

Våra utbildningar