Programvaror

EnviLoop utvecklar och saluför olika programvaror däribland CombiLab och CombiTool.

Våra programvaror

CombiLab är ett lätthanterligt realtidsprogram för att kontinuerligt registrera och beräkna olika parametrar såsom effekter, temperaturer och flöden på förbränningsanläggningar, VA-verk och i livsmedelsindustrin.

CombiTool är en användarvänlig programsvit innehållande bl.a. Journal, en elektronisk logg- och driftdagbok samt Readings, ett smidigt och enkelt ronderingsverktyg.