Boka en personlig demonstration!

Här kan du boka en tid för en personlig demonstration där vi visar hur CombiTool eller CombiQal kan lösa de behov som finns i er organisation.

Demonstrationen kan antingen ske på plats hos er eller online där vi visar er möjligheterna med programmen. En demonstration tar mellan 30 till 60 minuter.

Efter demonstrationen finns det möjlighet att testa systemet i en provperiod under några veckor.

Om du vill du veta mer om CombiTool innan demonstrationen klicka här!

Om du vill du veta mer om CombiQal innan demonstrationen klicka här!

Boka en personlig demonstration

Här kan du boka en tid för en personlig demonstration där vi visar hur CombiTool kan lösa de behov som finns i er organisation.

  • Boka en personlig demonstration

CombiTool

CombiTool utgör en moduluppbyggd programsvit bestående av Journal och Readings, Management System, FileImport och SQLImport. Den gemensamma nämnaren för modulerna är att de alla är framtagna för att underlätta det dagliga arbetet inom såväl processindustri som tillverkningsindustri och livsmedelsindustri.

Utifrån era behov har vi de moduler som krävs för att knyta samman era befintliga system t.ex. olika labbsystem (LIMS), underhållssystem och externa labb. Digitalisering och automatisering av datahanteringen bidrar till att frigöra tid, minska risken för felhantering och ha allt lagrat på en och samma databas.

CombiQal

Med CombiQal hanterar ni samtliga kontroller och dokumentation för respektive instrument med dess mätkomponenter, samt alla kalibreringsreferenser som finns på anläggningarna.

Därmed kan ni på ett enkelt och överskådligt sätt följa kontrollhistorik och aktuell status för respektive mätkomponent. All dokumentation kring QAL 1, QAL 2 och QAL 3 samlas på ett och samma ställe, istället för utspridda dokument och svåröverskådliga kalkylark för att hantera CUSUM.