Pannklubben -ett enkelt, konkret och trevlig forum med fokus på det praktiska

Pannklubben

Syftet med pannklubben är att skapa ett forum för information och erfarenhetsutbyte om energi- och miljötekniska frågor. Men vi gör det med en stark verklighetsförankring och håller oss borta från paragrafer. 

Aktuellt

Den utmanande bränslesituationen

När: Vår 2024.
Plats: På en medelstor svensk förbränningsanläggning, vi återkommer med mer detaljer.

Kontaktperson Pannklubben

Vi vill helt enkelt erbjuda er ett forum för att diskutera aktuella frågor och händelser inom branschen samtidigt som möjlighet ges till att få svar på såväl teoretiska funderingar som praktiska problem som ni ställts inför. Ändamålet är således att bidra till ett aktivt nätverkande mellan små och medelstora anläggningar.

EnviLoop har för avsikt att arrangera minst en klubbträff per år där aktuella ämnen och frågeställningar behandlas tillsammans med ämnen som ni önskar mer fördjupning i. Självklart finns alltid vid klubbträffarna tid för spontana diskussioner. Samtliga träffar hålls ute på någon av era anläggningar och vid varje tillfälle blandar vi teori med praktiska moment. EnviLoop:s roll är att sammanställa era önskemål om ämnen och frågeställningar och därifrån ta fram en dagordning för respektive träff och föredragshållare till dessa. EnviLoop fungerar även som moderator vid genomförandet av träffarna.

EnviLoop bidrar oavsett roll och karaktär på uppdrag till att säkerställa att miljöfrågorna omhändertas på absolut bästa och mest kompetenta sätt, detta tack vare vår bredd inom samtliga nödvändiga tekniska, miljömässiga och kommersiella aspekter. Så till oss kan du komma med högt ställda förväntningar och inte bli besviken på lösningen.