CombiQal

Full kontroll över era instrument

CombiQal – verktyget för att ta kontrollen över kalibrering och dokumentation

Med CombiQal kan ni på ett enkelt och överskådligt sätt följa kontrollhistorik och aktuell status för respektive mätkomponent. All dokumentation kring QAL 1, QAL 2 och QAL 3 samlas på ett och samma ställe, istället för utspridda dokument och svåröverskådliga kalkylark för att hantera CUSUM.

Här kan du boka en tid för en personlig demonstration

Kontaktpersoner Programvaror

Fakta

CombiQal är ett komplett verktyg för att kvalitetssäkra de automatiska mät­system (AMS) som används för kontinuerliga emissions­mätningar.

Samtliga kontrollvärden och parametrar kring QAL 1, QAL 2 och QAL 3 hanteras på ett och samma ställe enligt standarden EN 14181, där värdena förs in i CUSUM- eller Shewhart-diagram. Detta bidrar till det agila och autonoma arbetssättet som många verksamhetsutövare strävar mot.

Stöd finns naturligtvis också för återkommande kontroller enligt NFS 2016:13 och CombiQal kan självklart även användas för kontroll av instrument på vattensidan.

Allt detta hanterar CombiQal

Med CombiQal hanterar ni samtliga kontroller och dokumentation för respektive instrument med dess mätkomponenter, samt alla kalibreringsreferenser (kalibreringsgaser) som finns på anläggningarna. Ni kan på ett enkelt och överskådligt sätt följa kontrollhistorik och aktuell status för respektive mätkomponent.

Dokument kan sparas och kopplas till enskilda instru­ment eller gemensamt för en anläggning. Därmed finns relevant dokumentation lättillgänglig för samtliga berörda användare.

Ni ser dessutom tydligt när det finns behov av att byta kalibreringsgaser, samtidigt som ni erhåller historik på hur gasernas status förändrats.

Observera även att CombiQal kan hantera flera anläggningar inom en organisation.

Spårbarhet

Samtliga viktiga ändringar och funktioner som utförs loggas automatiskt i CombiQal. Detta medför att ni får en utförlig loggbok över utförda kontroller för varje enskilt instrument. Dessutom kan ni manuellt lägga till egna noteringar där det tydligt framgår vem som gjort notisen.

All dokumentation på ett ställe

Utöver att CombiQal loggar samtliga viktiga händelser, kan det också hantera all dokumentation för instrumenten och anläggningen. Lägg in instruktioner, kalibreringsintyg eller manualer för instrumenten i CombiQal, så finns det lätt tillgängligt och uppdaterat för alla i hela organisationen då det behövs.

Säkert

CombiQal lagrar alla uppgifter i en databas som regelbundet säkerhetskopieras. Behörigheten styrs av användarens identitet så att respektive användare endast kan nå och ändra den information som de har rätt till. Webbapplikation och databas installeras på en server i er egen organisation. Därmed har ni som användare full kontroll över er data.

Dokument för nedladdning