Övriga produkter

För att nå positiva egenskaper vid förbränning erbjuder EnviLoop produkter som EnviDoos® för microdosering av svavel samt ett högkvalitativt svavelgranulat.

Våra övriga produkter.

EnviDoos®

Kraftfull CO-reduktion och verkningsgradhöjning i fastbränslepannor.

EnviDoos® kombinerar EnviLoop:s kunnande inom miljö och energi i en helt ny produkt där microdosering av svavel används som accelerator i förbränningsprocessen.

Granulärt svavel

Vi tillhanda håller granulärt svavel för att tillsätta till bränslet för att reducera CO-utsläpp eller för att minska korrosionsproblem i en förbränningsanläggning.

Det svavel vi levererar håller en hög kvalitét med avseende på struktur och hårdhet vilket medför att bildningen av svaveldamm är mycket begränsad och vi kan leverera svavel i både hink, bigbag eller bulkbil.