Omvandling och beräkning

På denna sida hittar du omräkningsfaktorer och beräkningar som är viktiga att känna till inom området energiteknik men även nyttig och intressant information om vad som är på gång inom området. Självklart är du välkommen att höra av dig till oss om du vill veta mer.

Har du frågor kan du kontakta

Håkan Fjäder, 021-10 56 42

Omvandling och beräkning

Beteckningppm till mg/m3nmg/m3n till ppm
CO1,250,8
NO1,340,75
NO22,050,49
SO22,860,36
CH40,721,4
HCl1,630,61
NH30,761,32
HF0,891,12
N2O1,960,51
TWhkWhGJMJToeMBt
1 TWh=11093,6·1063,6·10986·1033,41·106
1 kWh=10-913,6·10-33,686·10-63,41·103
1 GJ=0,278·10-62781100024·10-30,947
1 MJ=0,278·10-90,2781·10-3124·10-60,947·10-3
1 Toe=11,63·10-611,63·10341,941,9·103139,65
1 Mbtu=0,293·10-62931,0551,055·1030,0251
TWhkWhGJMJToeMBt
1 TWh=11093,6·1063,6·10986·1033,41·106
1 kWh=10-913,6·10-33,686·10-63,41·103
1 GJ=0,278·10-62781100024·10-30,947
1 MJ=0,278·10-90,2781·10-3124·10-60,947·10-3
1 Toe=11,63·10-611,63·10341,941,9·103139,65
1 Mbtu=0,293·10-62931,0551,055·1030,0251
barkPakp/cm2atm
1 bar=11001,020,987
1 kPa=0,0110,010,01
1 kp/cm2=0,98198,110,968
1 atm=1,013101,31,0331
BränsleDensitetEffektivt värmevärdeFukthalt
kg/m3 TSMJ/kgGJ/m3%
EO18404235,3
WRD88042,337,2
EO595040,938,9
Etanol79026,821,2
Stenkol80027,221,8
Koks45028,112,6
Gasol2,446,10,1
Naturgas0,7551,938,9.10-3
Hushållsavfall 10,5
Industriavfall 15-20
Grot1659,51,645
Torrflis 10,6 12
Barkflis 7,3 55
Salixflis 7,9 50
Frästorv2509,52,450
Stycketorv310123,740
Pellets65016,810,911
Briketter60016,810,111
Träpulver24017,74,27
Brännved33013,84,625
Tallbeckolja97037,736,6

Från 11 till 6 % O2

1 x-halt [mg/m3n tg 11 % O2] = 1,5 x-halt [mg/m3n tg 6 % O2]

Massflöde

x [kg/h] = x-halt [mg/m3n tg] · Rökgasflöde [m3n/h tg]/106

Specifik emission

x [mg/MJ] = x [kg/h]/Tillförd effekt [MW]/3,6·1000

Kalibrerat värde enl. SFS 2013:252/253

x-halt kal. [mg/m3n tg 6 % O2] = (x-halt [mg/m3n tg]·k-värde+m-värde)·(20,9-6)/(20,9-O2-halt [vol-% tg])

Validerat värde enl. SFS 2013:252/253

x-halt val. [mg/m3n tg 6 % O2] = x-halt kal. [mg/m3n tg 6 % O2]·(1-Mätosäkerheten)