EnviLoop erbjuder processtöd och struktur som bidrar till att ett och samma dokument är gällande och lättillgängligt i hela organisationen, samtidigt som våra rutiner och andra dokument underlättar förändring och utveckling om sådana önskemål eller behov finns.

Vi har de verktyg som krävs för att få ett strukturerat och lyckat arbetssätt inom er organisation.

Standardiserade processer, rutiner, avtal tillika befattnings-/rollbeskrivningar

Vi hjälper er säkerställa att såväl organisationen som processen är analyserad med avseende på ett standardiserat arbetssätt.

Vårt autonoma arbetssätt i kombination med en gedigen akademisk och teknisk expertkunskap utgör ett förstklassigt verktyg vid utveckling av er verksamhet, såväl organisatoriskt som processmässigt. Flexibelt efter era önskemål och synpunkter stämmer vi naturligtvis, som vi alltid gör, av under resans gång.

Kontaktpersoner Standardiserade processer

Håkan Fjäder
Telefon: 021-10 56 42
Mail: hakan.fjader@enviloop.se

Veronica Blomster
Telefon: 021-10 56 43
Mail: veronica.blomster@enviloop.se