Myndighetsrapportering

Behöriga myndigheter ställer krav på återkommande rapportering från driften av era anläggningar i form av ex. miljörapporter och avvikelserapporter.

Myndighetsrapportering

Första kvartalet på året är en hektisk tid för den som är ansvarig för rapportering på en miljöfarlig verksamhet. Men det finns även dead lines under andra delar av året som inte får glömmas bort.

Om ni upplever att tiden för rapportering inte räcker till eller om det uppstår förvirring kring varifrån alla rapporteringskrav kommer är ni varmt välkomna att kontakta oss på EnviLoop. Vi sköter den årliga rapporteringen för ett antal av våra kunder varje år.

Vi har koll på vilka siffror som ska rapporteras vart och när.

Aktuella datum

Vi kan erbjuda hjälp med följande rapportering och självklart alla frågor och ev. problem som hör därtill:

  • NOx-deklaration (25/1)
  • Miljörapport (31/3)
  • CO2-rapport (31/3)
  • Rapportering av hållbara biobränslen eller biodrivmedel (1/4)
  • Överlämning av utsläppsrätter (30/4)
  • Förbättringsrapport CO2 (30/6)
  • Anmälan om ändrad drift CO2 (31/12 och 15/1)

Kontaktpersoner Myndighetsrapportering