CombiLab

Strukturerad registrering, rapportering och uppföljning

CombiLab registrerar, sammanställer och rapporterar.

Den självklara lösningen för att kontinuerligt registrera och sammanställa vad som händer just i er process. Dagens krav på hög kvalitet och spårbarhet, kräver verktyg som förenklar arbetet med att sammanställa och dokumentera mätvärden. Med CombiLab kan ni säkerställa både hög kvalitet och enkel sammanställning just för er specifika process.

Vid leverans av våra produkter anpassar vi oss flexibelt efter era önskemål och synpunkter som vi stämmer av under installationen (resans gång) samtidigt som vi bidrar med teknisk och organisatorisk expertis och erfarenhet.

Kontaktpersoner Programvaror

Fakta

CombiLab är ett kraftfullt och flexibelt verktyg för loggning, beräkning och rapportering.

Dess enkla handhavande gör det optimalt att ställa in för små mätuppdrag med endast några få mätpunkter, samtidigt som dess många inställningsmöjligheter låter det växa med uppgiften till betydligt större system med hundratals mätpunkter.

Typiska användningsområden för CombiLab är miljörapportering på t. ex. förbränningsanläggningar, kvalitetskontroll inom läkemedelsindustri, testmätningar på utvecklingslabb m.m.

Mätsignaler

Ett CombiLab-system kan enkelt ställas in för att läsa mätvärden från en mängd olika typer av givare. Dessa ansluts till I/O-moduler som CombiLab når via ett vanligt nätverk. Alternativt kan CombiLab också erhålla mätvärden via industristandarden OPC.

Presentation

På bildskärmen kan CombiLab visa såväl nutids- som historiska värden, enkelt och överskådligt. Värdena kan visas på flera datorer i nätverket och data från flera mätdatorer kan presenteras i samma bild. CombiLab kan utföra beräkningar på såväl aktuella som historiska mätvärden.

Beräkningar och rapporter

I CombiLab definieras beräkningarna på ett enkelt och överskådligt sätt med mindre programmering än i ett enkelt Excel-ark. Med CombiLab skapar du lätt egna sammanställningar och rapporter som sedan kan schemaläggas att skrivas ut automatiskt . Med rapporterna kan du få en fullständig och enkel dokumentation över de mätvärden som samlats in och beräknats.

Redovisning med CombiLab

Då CombiLab är ett kraftfullt och flexibelt verktyg för loggning, beräkning och rapportering går det att använda till en mängd olika rapporteringar och uppföljningar, som t.ex:

NOX-redovisning

I CombiLab går det både att följa upp och redovisa helt i enlighet med kraven formulerade i NFS 2016:13. I denna redovisning ingår bl.a. rapportering av både NOX-halt och NOX-utsläpp. Redovisningen omfattar även automatisk omräkning av ersättningsregler, NO2-andel och bränslekonstanter. Det går det även att inkludera redovisning av månatliga referenspunktskontroller.

252- och 253-redovisning

Löpande uppföljning och redovisning i enlighet med SFS 2013:252 eller SFS 2013:253 är en munsbit för CombiLab. Redovisningen inkluderar QAL2 kalibrering och validering enligt SFS 2013:252 eller SFS 2013:253. Då denna redovisning omfattas av andra driftsituationer än t.ex. NOX-redovisningen redovisas naturligtvis även dessa. Att utsläppen ibland ska redovisas med andra tidsintervall än timmesmedelvärden är inte några problem i CombiLab.

LCP BATC-redovisning

LCP BATC-rapporteringen innehåller både månads- och årsrapporter för redovisning under normal drift. Det är även inkluderat rapporter för OTNOC-driften (ej normal drift), som även den ska följas upp enligt de nya slutsatserna. Även uppföljning enligt de i LCP BATC nya formulerade begränsningsvärdena AEL-BAT ingår i redovisningen.

CombiLab ger dig

 • kontinuerlig insamling av mätvärden
 • automatisk rapportering av mätresultat
 • överskådlig presentation av aktuella och historiska värden
 • övervakning med larm
 • beräkningar på aktuella värden i realtid
 • beräkningar på historiska värden för presentation och rapportering

CombiLab fördelar

 • enkel konfigurering utan programmering
 • enkelt och användarvänligt
 • hög driftsäkerhet
 • säker och effektiv lagring av mätvärden
 • flexibelt

Abonnemang

I och med lanseringen av CombiLab 8 ingår ett abonnemang på programvaran med en fast månadsavgift.

Månadsavgiften baseras på nypriset för den aktuella licensen. Detta innebär kortfattat att ni erhåller framtida versioner utan ytterligare kostnad samt att en grundsupport ingår. Ytterligare fördelar med abonnemanget är att ni erhåller halva priset på våra ordinarie kurser i CombiLab och att nya funktioner erhålls så fort de är tillgängliga samt att ni får ett medlemskap i utvecklarforum som ger er möjlighet att påverka systemets framtida funktioner.

Sammantaget medför detta att abonnemanget ger en ökad trygghet och effektivitet i användning av ert CombiLab-system.

I abonnemanget ingår även ett årligt servicebesök från oss, där vi går igenom ert system så att det fungerar som det är tänkt och uppgraderar till senaste versionen samt även förslag på eventuella förbättringsåtgärder.

Nedladdning av CombiLab

De som har en giltig licens för senaste versionen (Version 8.4) och vill tillämpa den senaste utgåvan ”skarpt”, bör före installation konsultera IT-avdelning samt den ansvarige som konfigurerat CombiLab.

För äldre versioner (Version 5-7), måste uppgradering av licens och systemkonfiguration göras. Konsultera den som ansvarar för aktuell konfiguration.

För test och utvärdering av systemet kan med fördel och på vår rekommendation en demo-licens av CombiLab användas, denna kan användas i 30-dagar innan den går ut. Utvärdering bör absolut inte utföras på ett system i skarp drift!

For all users with CombiLab 7.x it is advised to contact your IT-department as well as the company or person responsible for the configuration before using this version in continues operation. For users with version 5 or 6 an upgrade of your license is necessary in order to get CombiLab 7.x in continues operation. If you are looking for specific older version of CombiLab, please contact us at enviloop@enviloop.se to get a download link. If you want to try out CombiLab, this version can be used for 30-days.

Ladd ner CombiLab här

Genom att fylla i formuläret nedan kan du ladda hem den senaste versionen av CombiLab.
(In order to download the latest release of CombiLab, please fill in the form below.)

*” anger obligatoriska fält

Support

EnviLoop tillhandahåller support för samtliga EnviLoop-produkter.

 

CombiLab abonnemangsavtal ger kunden rätt till en timmes fri support via telfon eller e-post under kontorstid (vardagar 08.00-17.00). Därefter erbjuds högkvalitativ och snabb support till en debitering enligt gällande taxa.

Se mer om våran support här