Våra kurser i systemteknik

Pris per kursdag 7600:- SEK exkl. moms*

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.

Har du frågor angående kursena kontakta vår kursansvarige

Sofia Enternäs, 021-10 56 45

*Om inget annat anges.

CombiLab – Praktiskt handhavande, 1 dag

Kurserna i CombiLab ger dig kunskaperna för att använda programmet optimalt och använda funktioner som du kanske inte visste fanns. Våra två CombiLab-kurser är förlagda dagarna efter varandra så att du kan välja om du bara vill gå en av kurserna eller båda två.

Kursen ”Praktiskt handhavande” är en grundkurs där vi främst vänder oss till dig som ska använda CombiLab för att följa upp den dagliga driften på en anläggning, eller för att sammanställa uppgifter till exempelvis miljörapport eller NOx-deklaration. OBS! Om du har abonnemang får du 50 % rabatt på kursavgiften.

Ur kursinnehållet

CombiLab systemöversikt

 • Measuring Service
 • Console
 • Configurators
 • Viewer
 • Report SQL

Starta och stänga ner systemet

 • Vad är viktigt att tänka på?

Console

 • Driftkontroll
 • Ändra konstanter
 • Starta/stoppa mätning

Viewer

 • Olika presentationer
 • Visa och kvittera larm
 • Visning av historiska värden
 • Grundläggande diagramhantering
 • Rullande trenddiagram

Report SQL

 • Funktionsbeskrivning
 • Driftkontroll
 • Visa/skriv ut rapporter

Driftkontroll

 • Hur vet man att allt fungerar?

CombiLab – Miljörapportering och uppföljning, 1 dag

Kurserna i CombiLab ger dig kunskaperna för att använda programmet optimalt och använda funktioner som du kanske inte visste fanns. Våra två CombiLab-kurser är förlagda dagarna efter varandra så att du kan välja om du bara vill gå en av kurserna eller båda två.

Vår fortsättningskurs ”Miljörapportering och uppföljning” är en fördjupningskurs med fokus på rapportering och uppföljning av mätvärden. Kursen vänder sig till dig som arbetar med miljörapportering, produktionsrapporter eller liknande. Du lär dig att skapa nya rapporter i CombiLab, hur beräkningar används, kvalitetssäkring av värden samt en genomgång av emissionsberäkningar.
OBS! Om du har vårt abonnemangsavtal får du 50% rabatt på kursavgiften.

Ur kursinnehållet

CombiLab systemöversikt

 • Measuring Service, Console, Viewer, Report SQL, Report Readings

Presentationer och rapporter

 • Historikvärden som diagram och tabell
 • Miljö-, produktions- och driftrapporter, exempel

Viewer

 • Periodisering av mätvärden
 • Statistik på mätvärden
 • Beräkningar på uppmätta värden
 • Exportera värden
 • Visa värden ur rapportdatabas

Report SQL

 • Om databasen
 • Tabellstrukturer och tidbaser
 • Kanaldefinition
 • Överföringar med beräkningar
 • Hantering av konstantvärden
 • Orientering om emissionsberäkningar
 • Skapa egna rapporter
 • Korrigering av värden
 • Kvalitetssäkring
 • Omräkningar
 • Ändringslogg
 • Matematiska rapportfunktioner
 • Felsökning
 • Importera från Excel
 • Rapportera med Excel

CombiTool – Registrering och rondering, 1 dag

Readings är ett lätthanterligt verktyg för journalföring av rondering och skiftavlämning som även kan användas vid registrering och rapportering av manuellt avlästa värden. Vi har nu satt samman en grundkurs som ger dig som användare av CombiTool i allmänhet.

Ur kursinnehållet

Introduktion till Readings

 • Överblick CombiTool
 • Syfte/användningsområden

Grundläggande användning av Journal

 • Uppbyggnad.
 • Nyckelfunktioner.
 • Registrera händelser.
 • Skapa och schemalägg arbetsuppgifter.
 • Skapa struktur och behörigheter.

Grundläggande användning av Readings

 • Uppbyggnad.
 • Nyckelfunktioner.
 • Registrera uppgifter med formulär.
 • Historik och spårbarhet.

Organisationshierarki och behörigheter

 • Definition av platser.
 • Tilldela användare till platser.
 • Behörigheter för användare.

Formulärhantering

 • Kriterier och åtgärdslistor.
 • Inmatningstyper.
 • Skapa och förändra formulär.
 • Avvikelsehantering.
 • Schemaläggning.

Rapporter

 • Inbyggda rapporter.
 • Utvärdering av registreringar.
 • Rapporter i SSRS.

CombiTool – Rapportintegration med CombiTool, 1 dag

En mera fördjupande kurs i CombiTool och Readings i synnerhet för att ge kunskaperna för att utnyttja programmet optimalt och för att använda funktioner som du kanske inte visste fanns. Kursen behandlar också sammankopplingar med andra verktyg som CombiLab, Report SQL, och MS Excel som är användbara för att på ett effektivt sätt behandla värden och utforma rapporter.

Ur kursinnehållet

Avläsningspunkter i Readings

 • Om databasen.
 • Tabellstruktur för manuell registrering.
 • Definiera avläsningspunkter.
 • Transformera avlästa värden.

Bearbeta värden

 • Definiera kanaler.
 • Beräkning av förbrukning, förändring etc.
 • Schemalägg beräkningar.
 • Skapa rapporter.
 • Visa/skriv ut rapporter.
 • Kvalitetssäkring.
 • Felsökning.

Underhåll

 • Justera nivåer
 • Byta räkneverk.
 • Korrigering av värden.

Rapporteringsalternativ

 • Rapporter i Report SQL.
 • Rapporter i MS Excel.
 • Rapporter i SSRS.

Rapportering i Excel

 • Excel-plugin.
 • Anslutning mot databas.
 • Funktioner.
 • Bygga rapporteur.
 • Visa/skriv ut rapporter.

Tillägg

 • Rapportpaket
 • Importmoduler

OPC i praktiken, 1 dag

OPC är en standard för utbyte av mätdata mellan olika system. Den som väl förstått vad OPC innebär och vilka möjligheter som det ger, ser ofta nya lösningar för att hantera mätdata. I dagens komplexa styr- och mätsystem finns enorma datamängder att tillgå, såväl aktuella som historiska värden. OPC kan då vara lösningen för att automatisera dataöverföringen mellan olika delsystem eller till avancerade analysverktyg.
Kursen vänder sig till dig som behöver få en grundläggande kunskap om vad OPC innebär och hur denna industristandard kan användas. De olika begreppen och förkortningarna reds ut och exempel på typiska användningsområden demonstreras. I kursen ingår också ett antal praktiska övningar.

Ur kursinnehållet

Vad är OPC?

 • Standardens syfte
 • Historik
 • OPC Foundation
 • Så kan OPC användas, enkelt exempel

Viktiga begrepp

 • Vad är en OPC Server?
 • Vad är en OPC Client?
 • DCOM och alternativa anslutningar i nätverk

Genomgång av de olika delstandarderna

 • OPC DA
 • OPC HDA
 • OPC AE
 • OPC UA

Exempel på hur OPC kan användas

 • Överföring av aktuella mätvärden
 • Visa aktuella värden i Excel
 • Sammanställa historiska värden

Praktiska övningar

 • Ansluta till en OPC Server
 • Läsa/skriva värden i en OPC Server
 • OPC och Excel

Industriell datakommunikation och integration, 1 dag

Industrier, anläggningar och processer blir allt mer digitala. Med den omfattande digitaliseringen följer en rad olika namn och begrepp som kan vara svåra att förstå. Vad är egentligen TCP/IP och hur kommunicerar två enheter? Hur kan information förflyttas mellan datorer? Vad är OPC egentligen?

Den här utbildningen riktar sig till dig som vill få djupare förståelse för det som händer bakom kulisserna när två enheter kommunicerar. Utbildningen ger dig en gedigen grund för att du ska kunna förstå hur data överförs och varför OPC-standarden är så användbar för just industrin.

Ur kursinnehållet

Client och Server

 • Grundprincipen för datakommunikation
 • Skillnaderna mellan Client och Server
 • Datorer eller programvaror?

Viktiga begrepp

 • Vad är en Server?
 • Vad är en Client?
 • TCP/IP modellen

OPC Standarden
Exempel på hur OPC kan användas

 • Överföring av aktuella mätvärden
 • Visa aktuella värden i Excel
 • Sammanställa historiska värden