Livscykelanalyser

EnviLoop er partner i ”Nollvision 2030-arbetet”! 

Livscykelanalyser (LCA) en helhetsbild av er miljöpåverkan

Oavsett om ni arbetar inom en miljöfarlig verksamhet eller inom en livsmedelsverksamhet kan vi på EnviLoop vara behjälpliga i att ta fram en plan på hur ni och eran verksamhet kan minska ert koldioxidavtryck och klimatpåverkan. Vi kan erbjuda en helhetslösning där vi genom en livscykelanalys kan identifiera era utsläpp för att sedan ta fram åtgärdsförslag samt hjälpa till när ni ska genomföra åtgärderna. Naturligtvis kan detta arbete omfatta hela verksamheten, enskilda processer eller specifika processteg som kemikalie- eller annan resursanvändning. I arbetet med att identifiera potentiella åtgärder för att minska ert koldioxidavtryck/”carbon footprint” ser vi över alla steg relaterat till processen, allt från det tekniska till rutiner och beteendemönster.

Kontaktpersoner Livscykelanalyser (LCA)

En livscykelanalys ger en helhetsbild av den totala klimatpåverkan under en produkts/tjänst livscykel, från utvinning av råvaror till användning och avfallshantering. Fokus för en livscykelanalys är miljöpåverkan och kan avse flera olika typer av påverkan, t.ex. utsläpp av CO2eq, försurning och resursutarmning. Livscykelanalys är ett bra första steg på vägen för att möta nya krav från kunder och lagstiftare att bli mer hållbara. Resultaten kan användas som marknadsföring eller som beslutsunderlag.

Den ökade efterfrågan på hållbarhet och en alltmer skärpt lagstiftning gör att fler företag är intresserade av livscykelanalyser (LCA) för att beakta miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Genom en livscykelanalys får ni som verksamhetsutövare en bättre uppfattning om vilka delar i er verksamhet som kan bli mer effektiva ur ett utsläpps-perspektiv och gör att ni står bättre förberedda när lagstiftningen blir allt skarpare. Oavsett var ni som verksamhetsutövare befinner er kan ni alltid dra nytta av en LCA.

Varför LCA?

  • Internt kunskapsbyggande och ökad förståelse för er verksamhet.
  • Beslutsunderlag, vilket är vårt nästa steg mot våra hållbarhetsmål?
  • Vara redo vid införandet av skarpare lagstiftning.
  • Möta ökad efterfrågan på hållbarhet från kunder och omvärld.
  • Visa att ni tar hållbarhetsutmaningen på allvar.

Livscykelanalys

Ur en livscykelanalys från EnviLoop får ni konkreta och ekonomiskt försvarbara åtgärdsförslag på var ni har potential att utveckla ert miljöarbete över tid samt identifiera besparingspotentialer för att hjälpa er uppnå era mål. Livscykelanalyserna utförs naturligtvis med stöd av ISO-standarderna, ISO 14044:2006 och ISO 14040:2006, samt Greenhouse gas protocols standard ”Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard”. Hållbarhet är ett ständigt pågående arbete och en livscykelanalys ger er en bra lägesbild av var ni står just nu.

Vi på EnviLoop hjälper er på vägen med att uppnå era hållbarhetsmål!

Psst!
Här hittar ni information angående EPD (miljövarudeklaration)