Support/FAQ

Vanligtvis är FAQ eller Frequently Asked Question(s) ett ställe på webb-platsen där en samling ofta ställda frågor och deras svar återfinns (helt enkelt ”Frågor och svar”). Här inne hos oss är kanske en mer beskrivande rubrik  för denna sida ”Kontaktuppgifter till supporten” för våra programvaror och produkter.

Detta då våra supportärenden och frågor allt som oftast divergerar beroende på anläggning så att svaren inte kan hållas allmänna. Vi länkar dock till de mest förekommande frågorna och svaren av mer allmän karaktär angående programvaror och produkter.

Kontaktuppgifter till support för CombiLab och CombiTool

Telefon: 021-10 56 41
Mail: support@enviloop.se

Kontaktuppgifter till support för EnviDoos®

Håkan Fjäder
Telefon:
021-10 56 42
Mail:
 hakan.fjader@enviloop.se