LOU

LOU/Upphandlingar -efterfrågan på processteknikkompetens vid upphandlingar efterfrågas generellt i en allt större utsträckning då fler och fler märker att upphandla enbart på pris inte alltid genererar den bästa affären i längden.

Efterfrågan på processteknikkompetens ökar i de maskinella upphandlingsförfarandena!

Utrustningskvalitet och driftbetingelser såsom energiåtgång samt service- och underhållsbehov spelar stor roll i det långa loppet. Det finns mycket att vinna på att använda sig av en branschkunnig konsult som stöd vid upphandling av utrustning till era processer. Vi har stor kunskap och erfarenhet av processen på såväl reningsverk som kraftvärmeverk och bistår gärna med stöd vid upphandlingar av ny utrusning.

Kontaktpersoner LOU