Konfiguration

EnviLoop Systemteknik AB är flexibelt vad gäller konfiguration av våra moduler. Vi arbetar fram den grundläggande konfigurationen. Därefter väljer ni själva hur stor roll ni vill ha. Vi anpassar våra moduler efter er!

Konfiguration

EnviLoop Systemteknik AB är flexibelt vad gäller konfiguration av våra moduler. Vi arbetar fram den grundläggande konfigurationen. Därefter väljer ni själva hur stor roll ni vill ha. Vi anpassar våra moduler efter er!

Konfigurationstjänster

Vi tror att det är viktigt med frihet att välja hur man vill arbeta med sina leverantörer. Vi vet att några av våra kunder har ett stort intresse av att konfigurera vidare i våra moduler, medan andra hellre ser att rapportintegrationen får leva sitt eget liv. Därför anpassar vi våra moduler och gör de användarvänliga, även konfigurationsmässigt.

Överallt där system ska integreras och arbeta lite smartare krävs konfiguration. Till våra moduler finns enkla metoder att konfigurera mätvärdesinsamling till automatisk kvartalsrapportering. Vi ser till att du som kund inte behöver vara kunnig i programmering för att utöka och göra förändringar.
Vi ser till att era befintliga system, SCADA/styrsystem fungerar väl med den konfiguration vi satt upp till vår lösning. Det innebär att vi ibland tittar på databasstrukturen för styrsystem, eller hjälper er med en befintlig inställning ur PGIM. Det händer att vi bygger en specialanpassad modul som stöttar upp där det behövs för att sy ihop integrationen på ett bra sätt.

När vi gör konfiguration av vår egen programvara ser vi till att ni blir medvetna om vad vi gör och diskuterar fram det mest optimala för er. Dessutom har vi anpassat våra moduler att vara lätta för er att göra ändringar på, eller bygga egna rapporter.

Kontaktpersoner Systemteknik


Här hittar ni lite info och länkar till våra programvaror.

CombiLab
CombiLab är ett kraftfullt och flexibelt verktyg för mätning och rapportering.

CombiTool
CombiTool utgör en moduluppbyggd programsvit bestående av Journal och Readings samt Management System.