Integration

Integration ser till att system kan kommunicera med varandra. Vi har länge integrerat många system för rapportering och uppföljning. Det finns både tid och pengar att spara genom att låta systemen arbeta lite smartare.

Integrationstjänster

På EnviLoop Systemteknik AB har vi moduler som underlättar integration mot andra system. De här modulerna kan vi konfigurera för att samla rapportdata på en gemensam plats och därefter använda något av våra rapportverktyg för att presentera. 

Efterfrågan av integration mellan system är något som blir allt mer tydligt med åren. Många anläggningar och kunder har idag manuell hantering av data som krävs för såväl ekonomisk rapportering som myndighetsrapportering, liksom för driftuppföljning och lagerhantering.
Alltför ofta har det visat sig att uppgifterna heller inte stämmer överens mellan de olika systemen vilket skapar dubbelarbete tillika ökade kostnader tillika osäkerhet kring gällande uppgifter. Lösningen stavas integration, d.v.s. att centralt viktiga system utbyter uppgifter med varandra så att endast en uppgift cirkulerar.

Ett normalt projekt innebär oftast en kartläggningsfas för att bestämma källan till uppgiften samt få kännedom hur uppgiften erhålls, beräknas och eventuellt korrigeras samt hur uppgiften kommer in i datorsystemen. Därefter kartläggs vilka system som kommer att behöva uppgifterna, i vilken form och enhet och vad de ska användas till. Efter kartläggning bestäms vilka system som ska användas.

Ofta finns det en övertro på att fler nya system löser brister i rutiner och datahantering, men som regel finns det system i överflöd och det som saknas är struktur och integration av befintliga systemen. Genomförandet av integration kan göras i många former och med olika ambitionsnivåer. Detta görs helt kundanpassat beroende på vad kartläggningen resulterat i.

Kontaktpersoner Systemteknik


Här hittar ni lite info och länkar till våra programvaror.

CombiLab
CombiLab är ett kraftfullt och flexibelt verktyg för mätning och rapportering.

CombiTool
CombiTool utgör en moduluppbyggd programsvit bestående av Journal och Readings samt Management System.