EnviLoop

FÖR FRAMTIDENS SMARTA
OCH KRAFTFULLA LÖSNINGAR

Om EnviLoop-gruppen

EnviLoop bildades år 2000 och är en teknikkonsultgrupp som erbjuder kvalificerade konsulttjänster med kompetent innehåll. Inom EnviLoop-gruppen utvecklar vi innovativa kundanpassade verktyg för att bl.a. livsmedels- process- och tillverkningsindustrin ska lyckas med integrationen och digitaliseringen av såväl mjuka parametrar som numeriska värden. Våra uppdrag handlar om allt från förstudier, utredningar och strategisk planering till projektering och projektledning. Oavsett bransch så är vårt fokus lösningar som skapar lönsamhet och effektivitet med minsta möjliga miljöpåverkan.
Prenumerera på vårat nyhetsbrev så håller du dig uppdaterad om kurser och nyheter!

Aktuella datum

Våra senaste nyhetsbrev

Vad vi erbjuder

Tjänster

Tjänster

EnviLoop har under mer än 20-års tid levererat kvalitativa tjänster till nöjda kunder. Våra tjänsteuppdrag utförs med stort engagemang och med känsla för kvalitet och vi utgår alltid ifrån vår stora kunskap och omfattande erfarenhet då vi tar på oss ett uppdrag.

Läs mer om våra tjänster som vi delat in i tre kategorier:

Verksamhetsutveckling och styrning
Hållbarhet och Miljö
Systemteknik (integration och digitalisering)

Produkter

EnviLoop har under mer än 20-års tid samlat på oss kunskap och erfarenhet för framtagande av marknadsledande produkter och verktyg för att digitalisera processindustrin och för att underlätta våra kunders vardag. Läs mer om våra produkter som vi delat in i två kategorier:

Produkter

Utbildningar

Utbildningar

EnviLoop har ett stort utbud av utbildningar och olika forum för kunskapsutbyte och nätverkande!

Vi har förutom våra populära och prisvärda kurser, seminarier, workshops och användarträffar och pannklubbsträffar.

Utöver de schemalagda ”öppna” kurserna håller vi ofta företagsförlagda och verksamhetsanpassade kurser. Oberoende av formen på forumet håller vi utbildningar inom följande ämnesområden:

Våra kundsegment

Industri

Industri

Energi kostar, inte bara i pengar utan också i miljö!
Det finns stora fördelar med att ta kontrollen över sin energianvändning och att ligga steget före med avseende på effektivisering av såväl produktion som användning av energi.

Vi är särskilt starka inom hållbar energiproduktion där fokus ligger på energi framställd genom förbränning av avfalls- och biobränsle.

VA-Teknik

Vatten – en ändlig resurs att va rädd om! EnviLoop arbetar med att utveckla tjänster och produkter för såväl vatten- och avloppsverk som industrier med något slags processvatten eller matarvatten. Vi har en bred inriktning inom vattensektorn och arbetar för att ta fram miljövänliga och effektiva lösningar för all typ av matarvattenberedning och avloppsrening, samt hantering av organiskt avfall och slam. I varje uppdrag utnyttjar vi vår gedigna erfarenhet från många aktiva år inom industrin, samt vår akademiska kompetens, till att anpassa och utveckla våra tjänster och produkter mot de stegrande kraven som ni ställs inför.

VA-Teknik

Livsmedel

Livsmedel

Livsmedel– där egenkontroll och matsäkerhet är a och o!
EnviLoop arbetar med att utveckla tjänster och produkter för livsmedelsindustrin.

Tillsammans med vår spetskompetens inom egenkontroll och livsmedelslagstiftningen och långa erfarenhet av arbete med faroanalyser enligt HACCP-principerna kan vi erbjuda flexibla och kostnadseffektiva tjänster och system som behövs för att hantera era risker och egenkontroll.