LIVSMEDEL
–när matsäkerhet är a och o!

EnviLoop arbetar med att utveckla tjänster och produkter för att skapa en säker och hållbar livsmedelskedja. 

Med vår spetskompetens inom systemutveckling och vårt stora kunnande inom egenkontroll och livsmedelslagstiftning genom mångårig erfarenhet av arbete med faroanalyser enligt HACCP-principerna, kan vi erbjuda flexibla och kostnadseffektiva tjänster och system som behövs för att hantera era risker/faror och er egenkontroll med total spårbarhet.

Våra tjänster och digitala lösningar bidrar till att ni får ett värdefullt helhetsperspektiv där inget faller mellan stolarna. Där tid till uppföljning skapas genom effektivitet både i planerings- och  genomförandestadiet av kontroller och moment.  

Vi utvecklar produkter till hela livsmedelsindustrin såsom mejerier, bryggerier, storkök, och restauranger etc. 

När egenkontroll blir total kontroll!

Med hjälp av vår marknadsledande programsvit CombiTool med funktioner specifikt anpassade för livsmedelsbranschen utifrån livsmedelslagstiftningen så kan ni som verksamhetsutövare enkelt och smidigt utföra och följa upp er kontroll av verksamheten. 

EnviLoops digitaliseringslösningar bidrar till att uppdaterad och relevant information alltid finns tillgänglig var du än befinner dig i organisationen och bidrar till att du har full koll på alla led i produktionskedjan. Vidare så generera våra verktyg bättre spårbarhet och mindre risk för oväntade stopp och andra plötsliga händelser. Våra lösningar gör även att ni som jobbar centralt och strategiskt i organisationen enkelt får en bra överblick och uppföljning av egenkontrollen ute i era anläggningar, butiker eller restauranger.

All data lagras säkert i en databas och kan med hög användarvänlighet presenteras i en rad olika verktyg och rapporter (Excel, Power Bi (”dashboards”), SSRS, etc.)

Låt oss bli er partner och hjälpa er att få framtidens mest effektiva och kraftfulla digitaliseringslösningar, detta då vi har stor erfarenhet och vet vad digitaliseringen har för betydelse för livsmedelsindustrin!

Egenkontroll har aldrig varit enklare!

Varför ska ni använda vår marknadsledande programsvit CombiTool? Jo, för att ni får:

✔ Ett systematiskt sätt att arbeta med egenkontrollfrågor och risker/faror, samt en total och fullständig översyn över kontrollpunkterna.  

✔ Ett webbaserat verktyg utformat med användaren i fokus som går snabbt att implementera och är enkelt att lära sig.

✔ En tidsbesparande hjälte! Genom att automatisera egenkontrollen och minska den administrativa bördan får ni  möjlighet att fokusera på andra mer framåtdrivande uppgifter. 

✔ Ett verktyg som är lätt att anpassa efter verksamhetens komplexitet.

Anmälan CombiTool Food

Här kan du anmäla intresse för CombiTool Food.

  • Intresseanmälan till demonstration av CombiTool Food