EnviLoop Kurser

EnviLoop har ett stort utbud av aktuella och prisvärda kurser!

Utöver de regelbundet återkommande schemalagda kurserna håller vi allt mer ofta numera företagsförlagda kurser och utbildningar då naturligtvis samtliga av våra kurser verksamhetsanpassas och hållas internt på ert företag.

 

Länkar till kursinformation:

Kursschema för våren 2019. (pdf)

Bättre kurspriser i form av kurscheckar. (pdf)

Praktisk information för dig som ska gå kurs hos oss. (pdf)

Våra kurser i Lagstiftning

Egenkontroll inkl. löpande rapportering och miljöprövning

Praktisk tillämpning av Industriemissionsdirektivet, inklusive SFS 2013:252/253 och BAT

Mätvärdeshantering och kvalitetssäkring av AMS, enligt SS-EN 14181 och NFS 2016:13

Våra kurser i Energi/Process

Pannskötarutbildning

Förbränningsteknik

Tillämpad pannvattenkemi samt rening av rökgaskondensat

Energiteknik: Kartläggning och effektivisering

Övervakning, uppföljning och rapportering för effektiv och korrekt drift av din anläggning

Energiteknisk grundkurs

Grundkurs i pannvattenkemi samt rening av rökgaskondensat

Våra kurser i systemteknik

CombiLab - Praktiskt handhavande

CombiLab - Miljörapportering och uppföljning

Kurs i CombiTool-Readings

OPC i praktiken

Våra kurser Vatten- och avloppsverksamhet

Grundläggande processteknik och miljöarbete på vatten- och reningsverk

Provtagningskurs -hur erhålls kvalitetssäkrad vattenprovtagning på vatten- och reningsverk och varför behövs den?

Specifikt för ARV! Egenkontroll inkl. löpande rapportering och miljöprövning