EnviLoop Kurser

EnviLoop har ett stort utbud av aktuella och prisvärda kurser!

Utöver de regelbundet återkommande schemalagda kurserna håller vi allt mer ofta numera företagsförlagda kurser och utbildningar då naturligtvis samtliga av våra kurser verksamhetsanpassas och hållas internt på ert företag.

 

Länkar till kursinformation:

Kursschema för våren 2018. (pdf)

Bättre kurspriser i form av kurscheckar. (pdf)

Praktisk information för dig som ska gå kurs hos oss. (pdf)

Våra kurser i Lagstiftning

Egenkontroll inkl. löpande rapportering och miljöprövning

Övervakning, uppföljning och rapportering för effektiv och korrekt drift av din anläggning

Praktisk tillämpning av Industriemissionsdirektivet, inklusive SFS 2013:252/253 och BAT

Mätvärdeshantering och kvalitetssäkring av AMS, enligt SS-EN 14181 och NFS 2016:13

Våra kurser i Energi/Process

Pannskötarutbildning

Förbränningsteknik

Energiteknik: Kartläggning och effektivisering

Energiteknisk grundkurs

Våra kurser i systemteknik

CombiLab - Praktiskt handhavande

CombiLab - Miljörapportering och uppföljning

Kurs i CombiTool-Readings

OPC i praktiken

Våra kurser Vatten

Grundläggande processteknik och miljöarbete på vatten- och reningsverk

Grundkurs i pannvattenkemi samt rening av rökgaskondensat

Tillämpad pannvattenkemi samt rening av rökgaskondensat