Teknikkonsulter

Vårt fokus är lösningar som skapar lönsamhet
och effektivitet med minsta möjliga miljöpåverkan.

Välkommen till EnviLoop!

EnviLoop är ett teknikkonsultföretag som erbjuder tjänster och produkter till i huvudsak processindustrin där följande marknadssegment kan nämnas: kraftvärme, vatten och avlopp samt papper och massa.

Vi erbjuder idag en kedja av tjänster och produkter, allt för att på ett hållbart och lönsamt sätt främja våra kunders verksamhetsutveckling och knyta ihop deras processer med lönsamhet, effektivitet och miljöpåverkan. Bland våra uppdrag märks förstudier, utredningar, strategisk planering, design, upphandling, konstruktion, projektering och projektledning.

Vårt fokus är lösningar som skapar lönsamhet och effektivitet med minsta möjliga miljöpåverkan.

Nyheter

  LinkedIn Company Updates

 • 3 Days Agoview on linkedin

  EnviLoop AB

  Födelsedagskalas med tema systemintegration! Ni har väl inte missat att EnviLoops flaggskepp CombiLab fyller 30 i år? Vi vill självklart fira detta med er som är CombiLabs användare och med er som är nyfikna på CombiLab eller våra andra produkter i systemserien CombiTool. För i vanlig ordning gillar vi att förena nytta med nöje. Deltagandet är kostnadsfritt. Anmäl er redan idag då antalet platser vid varje tillfälle är begränsat! https://lnkd.in/dWYmG_Y

 • 5 Days Agoview on linkedin

  EnviLoop AB

  Sedan 1 januari 2018 har ett nytt kapitel om ”Miljöbedömningar” införts i Miljöbalken. I samband med det har även Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 1998:905) upphävts och ersatts av Miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966). Syftet med detta är att i ett tidigt skede integrera adekvata miljöaspekter i planeringsarbetet och beslutsfattande processer för såväl planer och program som enskilda verksamheter, så att en hållbar utveckling främjas. För dig som bedriver en miljöfarlig verksamhet innebär detta i praktiken att förfarandet vid tillståndsprövning har förtydligats och strukturerats upp, samt att det nu finns ett uttalat kompetenskrav (se SFS 2017:966, 15 §) på den som författar en MKB. Det har även blivit tydligare vad ett samrådsunderlag resp. en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla. Står ni inför en tillståndspliktig ändring av er anläggning? Eller ska ni uppföra en helt ny? Då är det viktigt att få med miljöaspekterna från början samt att säkerställa att ni har rätt kompetens för detta inom projektgruppen. Behöver ni stöd kontaktar ni såklart EnviLoop!

 • 10 Days Agoview on linkedin

  EnviLoop AB

  Enligt NFS 2016:13 ställs krav på månadsvis kontroll av noll- och referenspunktsdrift, vilket ni bör se som en möjlighet till att stämma av att er mätutrustning mår bra och ger er tillförlitliga värden. Med CombiLab:s kalibreringsmodul dokumenterar ni era kontroller både säkert, snabbt och digitalt. Den nya modulen klarar av att genomföra kontrollerna helt automatiskt (om ert mätskåp stödjer detta) eller manuellt. Oavsett så lagras det avlästa värdet, avvikelsen och den procentuella driften direkt i er databas. Skulle det vara så att ni behöver genomföra en justering så dokumenterar CombiLab även denna. Allt detta kan sedan automatiskt sparas ner som pdf:er eller skrivas ut på papper för enkel och överskådlig uppföljning.

Aktuella datum

30 april
Utsläppsrätterna ska vara överlämnade i Unionsregistret.

30 juni
Förbättringsrapporten ska vara inlämnad via ETS-portalen.

Kurser på gång
Kursschema för våren 2018 hittar du här (pdf)

Våra senaste nyhetsbrev

Våra tjänster

Våra uppdrag handlar om allt från förstudier, utredningar och strategisk planering till projektering och projektledning. Våra anställda är energi-, miljö och dataexperter som samverkar för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Vi har erfarenhet av att genomföra tekniska förstudier och upphandlingar för såväl hela anläggningar som för specifika delar som ex. reningsutrustning eller emissionsmätutrustning. Vi har även stor erfarenhet av att arbeta med tillståndsprövningar av nya eller förändrade anläggningar, samt andra juridiska frågor och myndighetskontakter.

För mer information om våra tjänster kontakta
Håkan Fjäder
Telefon: 021-10 56 42
Mail: hakan.fjader@enviloop.se

Våra programvaror

EnviLoop utvecklar och saluför olika programvaror däribland CombiLab som är ett lätthanterligt realtidsprogram och CombiTool, som är en användarvänlig programsvit innehållande bl.a. Journal en elektronisk logg- och driftdagbok.

De tjänster vi utför är framförallt inom integration samt utveckling av skräddarsydda moduler och applikationer inom beräknings-, rapport- och datainsamling. Modulerna kan användas var för sig eller integreras till ett komplett system.

För mer information om våra programvaror kontakta
Alf Karlsson
Telefon: 021-40 86 53
Mail: alf.karlsson@enviloop.se

Våra produkter

Granulärt svavel + EnviDoos®
Att tillsätta svavel till bränslet är en vedertagen metod för att reducera CO-utsläpp eller för att minska korrosionsproblem i en förbränningsanläggning.

EnviDoos® kombinerar EnviLoop:s kunnande inom miljö och energi i en helt ny produkt där mikrodosering av svavel används som accelerator i förbränningsprocessen.

 

För mer information om kontakta
Aksel Holmberg
Telefon: 021-40 86 55
Mail: aksel.holmberg@enviloop.se

EnviLoop har ett stort utbud av utbildningar och olika forum för kunskapsutbyte och nätverkande! 

Vi har förutom våra populära och prisvärda kurser, seminarier,  workshops och användarträffar och pannklubbsträffar.

Utöver de schemalagda ”öppna” kurserna håller vi ofta företagsförlagda och verksamhetsanpassade kurser. Oberoende av formen på forumet håller vi utbildningar inom följande ämnesområden:

Låter det intressant? För mer information se vidare under ”Utbildningar” eller kontakta

Sofia Ericson
Telefon: 021-10 56 45
Mail: sofia.ericson@enviloop.se

Om EnviLoop

EnviLoop som bildades år 2000 är ett teknikkonsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster med kompetent innehåll. Våra uppdrag handlar om allt från förstudier, utredningar och strategisk planering till projektering och projektledning. Utöver det tillhandahåller vi även olika produkter och programvaror. Våra anställda är energi-, miljö och dataexperter som samverkar för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Vårt fokus är lösningar som skapar lönsamhet och effektivitet med minsta möjliga miljöpåverkan.