Teknikkonsulter

Vårt fokus är lösningar som skapar lönsamhet
och effektivitet med minsta möjliga miljöpåverkan.

Välkommen till EnviLoop!

EnviLoop är ett teknikkonsultföretag som erbjuder tjänster och produkter till i huvudsak processindustrin där följande marknadssegment kan nämnas: kraftvärme, vatten och avlopp samt papper och massa.

Vi erbjuder idag en kedja av tjänster och produkter, allt för att på ett hållbart och lönsamt sätt främja våra kunders verksamhetsutveckling och knyta ihop deras processer med lönsamhet, effektivitet och miljöpåverkan. Bland våra uppdrag märks förstudier, utredningar, strategisk planering, design, upphandling, konstruktion, projektering och projektledning.

Vårt fokus är lösningar som skapar lönsamhet och effektivitet med minsta möjliga miljöpåverkan.

Nyheter

  LinkedIn Company Updates

 • 1 Months, 5 Days Agoview on linkedin
 • 1 Months, 7 Days Agoview on linkedin

  EnviLoop AB

  På gång i CombiLab! Är ni nyfikna på fler smarta funktioner som vi lagt till i CombiLab 8.3 som släpps till hösten? Det blir t.ex. möjligt att koppla de visuella larmgränserna i instrumentbilderna till CombiLabs inbyggda larmhantering. Detta innebär att larmen loggas i larmlistan samt att de, liksom alla andra larm, kan skickas tillbaka till styrsystemet.

 • 1 Months, 12 Days Agoview on linkedin

  EnviLoop AB

  19 juni anordnade EnviLoop ett seminarium om den nya förordningen om medelstora förbränningsanläggningar, SFS 2018:471. Det blev en trevlig dag med intressanta diskussioner. Vi vill rikta vårt varmaste tack till er deltagare som bidrog till att dagen blev så givande för oss alla. Vi vill även passa på att tydliggöra ett par viktiga detaljer i förordningen. Vid fastställande av anläggningseffekten enligt förordningen är det viktigt att veta att det är den ”installerade tillförda effekten” som avses, d.v.s. inte t.ex. nyttig effekt eller momentan bränsleeffekt. Om ni väljer att uppfylla förordningens krav på emissionsuppföljning genom kontinuerlig mätning är det intressant att veta att kraven på kvalitetssäkring av automatiska mätsystem inte är formulerade på samma sätt som i t.ex. förordningen om stora förbränningsanläggningar, SFS 2013:252. Då det i MCP-förordningen inte finns något tydligt krav formulerat på att standarden SS-EN 14181 ska tillämpas bör kvalitetssäkring genom jämförande mätningen enligt NFS 2016:13 vara fullt tillräckligt. Vi ser fram emot Naturvårdsverket vägledning ang. detta. Missade ni vårt seminarium, eller har frågorna hopat sig? Hör av er så hjälps vi åt att reda ut begreppen!

Aktuella datum

Våra senaste nyhetsbrev

Våra tjänster

Våra uppdrag handlar om allt från förstudier, utredningar och strategisk planering till projektering och projektledning. Våra anställda är energi-, miljö och dataexperter som samverkar för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Vi har erfarenhet av att genomföra tekniska förstudier och upphandlingar för såväl hela anläggningar som för specifika delar som ex. reningsutrustning eller emissionsmätutrustning. Vi har även stor erfarenhet av att arbeta med tillståndsprövningar av nya eller förändrade anläggningar, samt andra juridiska frågor och myndighetskontakter.

För mer information om våra tjänster kontakta
Håkan Fjäder
Telefon: 021-10 56 42
Mail: hakan.fjader@enviloop.se

Våra programvaror

EnviLoop utvecklar och saluför olika programvaror däribland CombiLab som är ett lätthanterligt realtidsprogram och CombiTool, som är en användarvänlig programsvit innehållande bl.a. Journal en elektronisk logg- och driftdagbok.

De tjänster vi utför är framförallt inom integration samt utveckling av skräddarsydda moduler och applikationer inom beräknings-, rapport- och datainsamling. Modulerna kan användas var för sig eller integreras till ett komplett system.

För mer information om våra programvaror kontakta
Alf Karlsson
Telefon: 021-40 86 53
Mail: alf.karlsson@enviloop.se

Våra produkter

Granulärt svavel + EnviDoos®
Att tillsätta svavel till bränslet är en vedertagen metod för att reducera CO-utsläpp eller för att minska korrosionsproblem i en förbränningsanläggning.

EnviDoos® kombinerar EnviLoop:s kunnande inom miljö och energi i en helt ny produkt där mikrodosering av svavel används som accelerator i förbränningsprocessen.

 

För mer information om kontakta
Aksel Holmberg
Telefon: 021-40 86 55
Mail: aksel.holmberg@enviloop.se

EnviLoop har ett stort utbud av utbildningar och olika forum för kunskapsutbyte och nätverkande! 

Vi har förutom våra populära och prisvärda kurser, seminarier,  workshops och användarträffar och pannklubbsträffar.

Utöver de schemalagda ”öppna” kurserna håller vi ofta företagsförlagda och verksamhetsanpassade kurser. Oberoende av formen på forumet håller vi utbildningar inom följande ämnesområden:

Låter det intressant? För mer information se vidare under ”Utbildningar” eller kontakta

Sofia Ericson
Telefon: 021-10 56 45
Mail: sofia.ericson@enviloop.se

Om EnviLoop

EnviLoop som bildades år 2000 är ett teknikkonsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster med kompetent innehåll. Våra uppdrag handlar om allt från förstudier, utredningar och strategisk planering till projektering och projektledning. Utöver det tillhandahåller vi även olika produkter och programvaror. Våra anställda är energi-, miljö och dataexperter som samverkar för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Vårt fokus är lösningar som skapar lönsamhet och effektivitet med minsta möjliga miljöpåverkan.