Programvaror

EnviLoop utvecklar och saluför olika programvaror däribland CombiLab och CombiTool.

CombiLab är ett lätthanterligt realtidsprogram för att kontinuerligt registrera och beräkna olika parametrar såsom effekter, temperaturer och flöden på förbränningsanläggningar, VA-verk och i livsmedelsindustrin.

CombiTool är en användarvänlig programsvit innehållande bl.a. Journal, en elektronisk logg- och driftdagbok samt Readings, ett smidigt och enkelt ronderingsverktyg.

CombiLab

CombiLab är ett kraftfullt och flexibelt verktyg för registrering, sammanställning och rapportering.

Dess enkla handhavande gör det enkelt att ställa in för små mätuppdrag med endast några få mätpunkter, samtidigt med många inställningsmöjligheter låter det växa med uppgiften.

CombiTool

En moduluppbyggd programsvit bestående av Journal och Readings samt Management System.

Den gemensamma nämnaren för programmen är att de alla är framtagna för att underlätta det dagliga arbetet inom olika verksamheter.

CombiQal

Verktyget för att ta kontrollen över kalibrering och dokumentation.

CombiQal är ett komplett verktyg för att kvalitetssäkra de automatiska mätsystem (AMS), som används vid emissionsmätningar oavsett om det är utsläpp till luft eller vatten.