Programvaror

EnviLoop utvecklar och saluför olika programvaror däribland CombiLab som är ett lätthanterligt realtidsprogram och CombiTool, som är en användarvänlig programsvit innehållande bl.a. Journal en elektronisk logg- och driftdagbok.

CombiLab

CombiLab är ett kraftfullt och flexibelt verktyg för registrering, sammanställning och rapportering.

Dess enkla handhavande gör det enkelt att ställa in för små mätuppdrag med endast några få mätpunkter, samtidigt med många inställningsmöjligheter låter det växa med uppgiften.

CombiLab

CombiTool

En moduluppbyggd programsvit bestående av Journal och Readings samt Management System.

Den gemensamma nämnaren för programmen är att de alla är framtagna för att underlätta det dagliga arbetet inom olika verksamheter.

CombiTool