Att veta vilka risker och utmaningar man står inför och hur dessa påverkar förmågan att nå sina mål är viktigt.

Vi har de verktyg som krävs för att få ett strukturerat och lyckat riskhanteringsarbete.

Riskanalyser

Vi hjälper er säkerställa att såväl organisationen som processen är analyserad med avseende på risker.

Detta är viktigt i alla projekt och inför varje större omställning i en verksamhet, men även löpande och i förebyggande syfte för att identifiera de risker som ”lurar” bakom hörnet.

Kontaktpersoner Riskanalyser

Sofia Enternäs
Telefon: 021-10 56 45
Mail: sofia.enternas@enviloop.se

Veronica Blomster
Telefon: 021-10 56 43
Mail: veronica.blomster@enviloop.se