boka en tid för en personlig demonstration

Här kan du boka en tid för en personlig demonstration där vi visar hur CombiTool kan lösa de behov som finns i er organisation.

Demonstrationen kan antingen ske på plats hos er eller online där vi visar er möjligheterna med CombiTool.
Demon tar mellan 30 till 60 minuter.

Efter demonstrationen finns det möjlighet att testa systemet i en provperiod under några veckor.

Vill du veta mer om CombiTool innan du bokar en demonstration mer info hittar du här.

  • Boka en personlig demonstration

CombiTool

CombiTool utgör en moduluppbyggd programsvit bestående av Journal och Readings, Management System, FileImport och SQLImport. Den gemensamma nämnaren för modulerna är att de alla är framtagna för att underlätta det dagliga arbetet inom såväl processindustri som tillverkningsindustri och livsmedelsindustri.

Utifrån era behov har vi de moduler som krävs för att knyta samman era befintliga system t.ex. olika labbsystem (LIMS), underhållssystem och externa labb. Digitalisering och automatisering av datahanteringen bidrar till att frigöra tid, minska risken för felhantering och ha allt lagrat på en och samma databas.