EnviLoop har ett stort utbud av utbildningar och olika forum för kunskapsutbyte och nätverkande! 

Vi har förutom våra populära och prisvärda kurser, seminarier,  workshops och användarträffar och pannklubbsträffar.

Utöver de schemalagda ”öppna” kurserna håller vi ofta företagsförlagda och verksamhetsanpassade kurser. Oberoende av formen på forumet håller vi utbildningar inom följande ämnesområden:

Låter det intressant? För mer information se vidare här under!

Kurser

EnviLoop har ett stort utbud av aktuella och prisvärda kurser!

Utöver de regelbundet återkommande schemalagda kurserna håller vi allt mer ofta numera företagsförlagda kurser och utbildningar då naturligtvis samtliga av våra kurser verksamhetsanpassas och hållas internt på ert företag.

EnviLoop Kurser

Seminarier

I vår bransch händer det mycket, vilket vi tycker är kul.

När någonting är nytt brottas ofta alla berörda med liknande frågor och det är en bra anledning till att träffas, diskutera och utbyta erfarenheter.

Seminarier

Pannklubb

Ett alternativ till de kurser, seminarium och användarträffar som hålls av olika aktörer

Syftet med pannklubben är att skapa ett forum för information, utbildning och erfarenhetsutbyte i energi- och miljötekniska frågor. Vi vill helt enkelt erbjuda er ett forum för att diskutera aktuella frågor och händelser inom branschen samtidigt som möjlighet ges till att få svar på såväl teoretiska funderingar som praktiska problem som ni ställts inför.

Vattenklubb

Ett alternativ till de kurser, seminarium och användarträffar som hålls av olika aktörer

Syftet med vattenklubben är att skapa ett forum för information, utbildning och erfarenhetsutbyte i VA-tekniska frågor. Vi vill helt enkelt erbjuda er ett forum för att diskutera aktuella frågor och händelser inom branschen samtidigt som möjlighet ges till att få svar på såväl teoretiska funderingar som praktiska problem som ni ställts inför. Ändamålet är således att bidra till ett aktivt nätverkande mellan små och medelstora anläggningar.