Tillståndsärenden

Tillstånd är något som vi på EnviLoop har jobbat mycket med genom åren och vi vet att ett korrekt och väl utformat tillstånd är en förutsättning för att ni ska lyckas med er verksamhet.

Miljötillståndet är en förutsättning för driften av alla miljöfarliga verksamheter.

Men tillståndet kan även vara begränsande och det är därför viktigt som verksamhetsutövare att vara delaktig och aktiv i tillståndsarbetet. Vi på EnviLoop är gärna med genom hela processen från första planeringsmöte till färdigt tillstånd.

Vi tar gärna ett helhetsgrepp och hjälper er med hela processen med tillståndsarbetet men självklart kan vi även vara behjälpliga vid mindre förändringar av befintliga miljötillstånd eller anmälan till er tillsynsmyndighet. Vi har även erfarenhet av att delta vid domstolsförhandlingar samt av att argumentera i tillståndsfrågor mot myndighet.

Vi kan erbjuda er hjälp med b.la. följande:

  • Kompletta tillståndsprövningar

          • Samråd
          • Tillståndsansökan med
            villkorsförslag
          • MKB
          • Teknisk beskrivning
          • m.m.

  • Ändring och omprövning av befintliga tillstånd
  • Anmälan till tillsynsmyndighet
    vid ändringar eller tillägg
  • Teknisk expertis eller stöd vid förhandlingar

Kontaktpersoner Tillståndsärenden