Behöriga myndigheter ställer löpande krav på rapportering från driften av era anläggningar i form av ex. miljörapporter och avvikelserapporter.

Vi på EnviLoop har koll på vilka siffror som ska rapporteras vart och när.

Myndighetsrapportering

Första kvartalet på året är en hektisk tid för den som är ansvarig för rapportering av miljöpåverkan från en förbränningsanläggning. Men det finns även dead lines under andra delar av året som inte får glömmas bort.

Om ni upplever att tiden för rapportering inte räcker till eller om det uppstår förvirring kring varifrån alla rapporteringskrav kommer är ni varmt välkomna att kontakta oss på EnviLoop. Vi sköter den årliga rapporteringen för ett antal av våra kunder varje år.

Vi kan erbjuda hjälp med följande rapportering och självklart alla frågor och ev. problem som hör därtill:

  • NOx-deklaration (25/1)
  • Miljörapport (31/3)
  • CO2-rapport (31/3)
  • Rapportering av hållbara mängder flytande biobränsle eller biodrivmedel (1/4)
  • Överlämning av utsläppsrätter (30/4)
  • Förbättringsrapport CO2 (30/6)
  • Anmälan om ändrad drift CO2 (31/12 och 15/1)