Posts by Håkan Fjäder

Nyheter i Miljöbalken!

Sedan 1 januari 2018 har ett nytt kapitel om ”Miljöbedömningar” införts i Miljöbalken. I samband med det har även Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 1998:905) upphävts och ersatts av Miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966). Syftet med detta är att i ett tidigt skede integrera adekvata miljöaspekter i planeringsarbetet och beslutsfattande processer för såväl planer och program som enskilda verksamheter, så att en hållbar utveckling främjas. För dig som bedriver en miljöfarlig verksamhet innebär detta i praktiken att förfarandet vid tillståndsprövning har förtydligats och strukturerats upp, samt att det nu finns ett uttalat kompetenskrav (se SFS 2017:966, 15 §) på den som författar en

Kategorier: Okategoriserade.

Hur går det med efterlevnaden av NFS 2016:13?

Enligt NFS 2016:13 ställs krav på månadsvis kontroll av noll- och referenspunktsdrift, vilket ni bör se som en möjlighet till att stämma av att er mätutrustning mår bra och ger er tillförlitliga värden. Med CombiLab:s kalibreringsmodul dokumenterar ni era kontroller både säkert, snabbt och digitalt. Den nya modulen klarar av att genomföra kontrollerna helt automatiskt (om ert mätskåp stödjer detta) eller manuellt. Oavsett så lagras det avlästa värdet, avvikelsen och den procentuella driften direkt i er databas. Skulle det vara så att ni behöver genomföra en justering så dokumenterar CombiLab även denna. Allt detta kan sedan automatiskt sparas ner som

Kategorier: Okategoriserade.

Dags att se över er reningsutrustning?

I och med att nya miljötillstånd ofta föreskriver strängare stoftkrav samt att ikraftträdandet av det nya direktivet för medelstora förbränningsanläggningar (MCP) närmar sig kan det vara bra att se över den befintliga reningsutrustningen. Det kommer bli svårt att klara begränsningsvärdena med t.ex. enbart en multicyklon och många äldre elfilter klarar inte heller de krav som fastställts i MCP. För nya anläggningar som tas i drift efter den 19 december 2018 kommer kraven enligt MCP att gälla omedelbart. Vi är redan delaktiga i ett flertal projekt för modernisering av reningsutrustning, så vänta inte in i det sista. Behöver ni hjälp med

Kategorier: Okategoriserade.

Energikartläggning: Ekonomiskt stöd

Energimyndigheten meddelade i februari att de kommer inrätta ett energieffektiviseringsprogram för industriföretag, Energisteget. Detta innebär att företag inom vissa sektorer som genomfört en energikartläggning enligt lag 2014:266, kommer att kunna söka ekonomiskt stöd för projektering av energieffektiva åtgärder eller investering i de åtgärder som identifierades i kartläggningen. Programmet omfattar 125 miljoner kronor och pågår mellan 2018–2020. Det finns även möjlighet för små och medelstora företag att söka bidrag för att genomföra energikartläggning på annat sätt. Vill ni ha hjälp med ansökan, genomföra energikartläggning eller öka kunskapen inom företaget? EnviLoop erbjuder kartläggningar genom vår certifierade energikartläggare samt kurser inom området.

Kategorier: Okategoriserade.

Har du koll på BOD:n?

Är det så att ni bara tutar och kör och mer eller mindre accepterat höga BOD-värden en längre tid nu? Kanske är inte livsmiljön för de små mikroorganismerna helt optimal d.v.s. de som ”äter” det organiska materialet som finns löst i vattnet och sedan klumpar ihop sig till flockar som kan avskiljas i t.ex. eftersedimenteringen. Traditionellt sett har den s.k. aktivslammetoden varit en populär teknik för reducering av organiskt material men på senare tid, framförallt på små och medelstora avloppsreningsverk (<10 000 p.e.) har biobäddar och MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) blivit allt vanligare. MBBR-tekniken bygger på att flytande bärare av plast

Kategorier: Okategoriserade.

Födelsedagskalas med tema systemintegration!

Ni har väl inte missat att EnviLoops flaggskepp CombiLab fyller 30 i år? Vi vill självklart fira detta med er som är CombiLabs användare och med er som är nyfikna på CombiLab eller våra andra produkter i systemserien CombiTool. För i vanlig ordning gillar vi att förena nytta med nöje. Håll utkik efter inbjudan till födelsedagsfest med integrationstema! Psss. redan nu kan ni anmäla ert intresse för att delta, genom att kontakta Mikael Schöllin. I vår är det 30 år sedan programvaran CombiLab lanserades och det tänkte vi naturligtvis fira med pompa och ståt i såväl Västerås som Ängelholm så

Kategorier: Okategoriserade.

Nya IED-kursen blev uppskattad!

14 februari gick vi på djupet i IED tillsammans med en grupp engagerade och inspirerande verksamhetsutövare. I fokus för dagen hamnade såklart de nya BAT-slutsatserna för stora förbränningsanläggningar och vi lyckades räta ut en hel del frågetecken kring avgränsning av anläggningar, krav på mätning och nivåer för BAT-AEL. Under dagen väcktes det även en del nya frågor och nu ser vi med spänning fram emot implementeringen av BAT LCP i Industriutsläppsförordningen samt kommande vägledningar. Sammanfattningsvis så blev det en mycket trevlig dag och eftersom vi även fått förfrågningar om ytterligare kurstillfällen har vi nu bestämt oss för att erbjuda denna

Kategorier: Okategoriserade.

Känner ni igen er?

Arbetar ni i skift? Har ni era egna arbetssätt och metoder, protokoll och listor? Då är CombiTool Readings perfekt för er. Här finns möjlighet för varje anställd att själv bygga upp sina egna arbetsmetoder och följa upp sin egen arbetsgång samtidigt som ni erhåller en standardiserad, strukturerad och spårbar hantering av datan. Låter det för bra för att vara sant? Hur går det ihop? Gittan ”Gittan arbetar som processingenjör och ronderar med ett digitalt protokoll som hon själv utformat, där det bl.a.  finns utrymme att lägga in anmärkningar. När Gittan noterar en anmärkning kan hon enkelt skicka det digitala protokollet

Kategorier: Okategoriserade.

Nyheter för vattenverk – egenkontroll för VA!

Det är snarare en regel än ett undantag att samma verksamhetsutövare ansvarar för både rening av avloppsvatten och produktion av dricksvatten. Verksamheterna är i mångt och mycket liknande när det kommer till drift- och processarbetet. En väsentlig skillnad föreligger dock verken emellan och det är när det kommer till lagstiftningen och i synnerhet i arbetet med egenkontrollen. Ett avloppsreningsverk klassas som en miljöfarlig verksamhet och lyder under Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Ett vattenverk däremot räknas som en livsmedelsproducent och har Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) att rätta sig efter. Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30, som utkom som

Kategorier: Okategoriserade.