EnviLoop

Divisionsgatan 12, 721 31 Västerås
Telefon: 021- 10 56 40
Mail: info@enviloop.se

Support programvaror

Telefon: 021- 10 56 41
Mail: support@enviloop.se

EnviLoop AB

Joakim Blomster

Joakim Blomster
VD

Telefon: 021-10 56 46
Mail:
 joakim.blomster@enviloop.se

Veronica Blomster

Veronica Blomster
Övergripande konsultansvar / VA
Telefon: 021-10 56 43
Mail: veronica.blomster@enviloop.se

Håkan Fjäder

Håkan Fjäder
Teknik / Energikartläggning
Telefon:
021-10 56 42
Mail: hakan.fjader@enviloop.se

Katharina Rossbach

Katharina Rossbach
CombiTool / Integrations- och Digitaliseringslösningar
Telefon:
021-10 56 47
Mail: katharina.rossbach@enviloop.se

Sofia Ericsson

Sofia Enternäs
Miljölagstiftning / Kurser och användarträffar
Telefon:
021-10 56 45
Mail: sofia.enternas@enviloop.se

Mikael Schöllin

Mikael Schöllin
Integrations- och Digitaliseringslösningar / NOx-lagstiftning
Telefon: 021-40 86 59
Mail: mikael.schollin@enviloop.se

Joakim Frisk

Joakim Frisk
Försäljning / VA
Telefon: 021-40 86 57
Mail: joakim.frisk@enviloop.se

Karl Brogren
CombiLab / Integrations- och Digitaliseringslösningar
Telefon: 021-10 56 49
Mail: karl.brogren@enviloop.se

Nicolas Lindgren
LCA & LCC / Entreprenad juridik
Telefon:
021-40 86 51
Mail: nicolas.lindgren@enviloop.se

Niklas Wenstedt

Niklas Wenstedt
AFS 2017:3 / EnviDoos och Svavel
Telefon:
021-40 86 50
Mail: niklas.wenstedt@enviloop.se

Joakim Söder Altschul

Joakim Söder Altschul
CO2 och HBK
Telefon: 021-40 86 52
Mail: joakim.soder.altschul@enviloop.se

Hanna Pettersson
IED och MCP / Avfallsfrågor
Telefon:
021-40 86 54
Mail: hanna.pettersson@enviloop.se

Amanda Hallblad

Amanda Hallblad
Teknik / Energikartläggning
Telefon: 
021 -40 86 58
Mail: amanda.hallblad@enviloop.se

EnviLoop Systemteknik

alf

Alf Karlsson
Systemutveckling
Telefon:
021-40 86 53
Mail: alf.karlsson@enviloop.se

Donatello Piancazzo

Donatello Piancazzo
Systemutveckling
Telefon: 021-40 86 55
Mail: donatello.piancazzo@enviloop.se