EnviLoop Systemteknik AB vill att ni ska vara säkra och känna förtroende för eran data. Därför erbjuder vi ett trygghetspaket.

Vi arbetar med samtliga rapporteringssystem på marknaden när det kommer till att säkra mätvärden!

Trygghetspaket

I denna tjänst för validering och kvalitetssäkring av era emissioner och mätdata ingår veckouppföljning (via fjärranslutning) med avseende på t.ex. följande: .

  • Har bränslefördelningen uppdaterats?
  • Har bränslefukten uppdaterats?
  • Har NOx-kontroller och QAL3 genomförts?
  • Har det förekommit några mätbortfall?
  • Har det förekommit några överskridanden av utsläppsbegränsningsvärden?
  • Har det förekommit några värden utanför det kalibrerade mätområdet?

Denna tjänst syftar primärt till att säkerställa funktionen och kvaliteten på er miljömätning men även för att ni snabbare och lättare och mer korrekt från början ska kunna sammanställa er data för uppföljning, rapportering och statistik.

Kontaktpersoner Systemteknik

Alf Karlsson
Telefon: 021-40 86 53
Mail: alf.karlsson@enviloop.se