Teknikkonsulter

Vårt fokus är lösningar som skapar lönsamhet
och effektivitet med minsta möjliga miljöpåverkan.

Välkommen till EnviLoop!

EnviLoop är ett teknikkonsultföretag som erbjuder tjänster och produkter till i huvudsak processindustrin där följande marknadssegment kan nämnas: kraftvärme, vatten och avlopp samt papper och massa.

Vi erbjuder idag en kedja av tjänster och produkter, allt för att på ett hållbart och lönsamt sätt främja våra kunders verksamhetsutveckling och knyta ihop deras processer med lönsamhet, effektivitet och miljöpåverkan. Bland våra uppdrag märks förstudier, utredningar, strategisk planering, design, upphandling, konstruktion, projektering och projektledning.

Vårt fokus är lösningar som skapar lönsamhet och effektivitet med minsta möjliga miljöpåverkan.

Ni har väl inte missat att vi söker nya kollegor?

Just nu söker vi både utvecklare, teknikkonsulter och miljöingenjörer.
Läs mer om tjänsterna här!

EnviLoop Systemteknik AB vill att ni ska vara säkra och känna förtroende för eran data.

Därför erbjuder vi ett trygghetspaket. Vi arbetar med samtliga rapporteringssystem på marknaden när det kommer till att säkra mätvärden!
Läs mer om trygghetspaketet här!

Aktuella datum

2019-04-30
Utsläppsrätter ska vara överlämnade i Unionsregistret.

2019-05-15
Pannklubb vid Bergs Timber AB:s sågverk i Mörlunda. För mer info klicka här.

2019-05-30
Ansökan om fri tilldelning av utsläppsrätter för handelsperiod 4 ska vara inlämnad.

Kurser på gång
Kursschema för våren 2019 hittar du här (pdf)

Våra senaste nyhetsbrev

Våra tjänster

Våra uppdrag handlar om allt från förstudier, utredningar och strategisk planering till projektering och projektledning. Våra anställda är energi-, miljö och dataexperter som samverkar för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Vi har erfarenhet av att genomföra tekniska förstudier och upphandlingar för såväl hela anläggningar som för specifika delar som ex. reningsutrustning eller emissionsmätutrustning. Vi har även stor erfarenhet av att arbeta med tillståndsprövningar av nya eller förändrade anläggningar, samt andra juridiska frågor och myndighetskontakter.

För mer information om våra tjänster kontakta
Håkan Fjäder
Telefon: 021-10 56 42
Mail: hakan.fjader@enviloop.se

Våra programvaror

EnviLoop utvecklar och saluför olika programvaror däribland CombiLab som är ett lätthanterligt realtidsprogram och CombiTool, som är en användarvänlig programsvit innehållande bl.a. Journal en elektronisk logg- och driftdagbok.

De tjänster vi utför är framförallt inom integration samt utveckling av skräddarsydda moduler och applikationer inom beräknings-, rapport- och datainsamling. Modulerna kan användas var för sig eller integreras till ett komplett system.

För mer information om våra programvaror kontakta
Alf Karlsson
Telefon: 021-40 86 53
Mail: alf.karlsson@enviloop.se

Våra produkter

Granulärt svavel + EnviDoos®
Att tillsätta svavel till bränslet är en vedertagen metod för att reducera CO-utsläpp eller för att minska korrosionsproblem i en förbränningsanläggning.

EnviDoos® kombinerar EnviLoop:s kunnande inom miljö och energi i en helt ny produkt där mikrodosering av svavel används som accelerator i förbränningsprocessen.

 

För mer information om kontakta
Per Spaak
Telefon: 021-10 56 48
Mail: per.spaak@enviloop.se

EnviLoop har ett stort utbud av utbildningar och olika forum för kunskapsutbyte och nätverkande! 

Vi har förutom våra populära och prisvärda kurser, seminarier,  workshops och användarträffar och pannklubbsträffar.

Utöver de schemalagda ”öppna” kurserna håller vi ofta företagsförlagda och verksamhetsanpassade kurser. Oberoende av formen på forumet håller vi utbildningar inom följande ämnesområden:

Låter det intressant? För mer information se vidare under ”Utbildningar” eller kontakta

Sofia Enternäs
Telefon: 021-10 56 45
Mail: sofia.enternas@enviloop.se

Om EnviLoop

EnviLoop som bildades år 2000 är ett teknikkonsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster med kompetent innehåll. Våra uppdrag handlar om allt från förstudier, utredningar och strategisk planering till projektering och projektledning. Utöver det tillhandahåller vi även olika produkter och programvaror. Våra anställda är energi-, miljö och dataexperter som samverkar för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Vårt fokus är lösningar som skapar lönsamhet och effektivitet med minsta möjliga miljöpåverkan.