Readings är ett verktyg som används för avrapportering vid t.ex. rondering och skiftavlämning. Det är en integrerad registrering av värden för rapportering och ger en god överblick på inrapporterade uppgifter. Finns flera möjligheter att skapa rapporter genom t.ex. Excel och andra verktyg.

CombiTool Readings.

Summering av Readings
• Skapa digitala formulär och protokoll
• Registrera mjuka och hårda värden
• Använd Report SQL för att sammanställa värden
• Allt tillgängligt via webbläsare på mobil, platta eller dator
• Stora integrationsmöjligheter mot andra system

Readings

Readings tillhör en av modulerna i CombiTool. Det är ett verktyg som kan digitalisera den manuella datainsamlingen. Detta sker genom inmatning av värden eller kontrollpunkter i ett formulär. Så om ni gör rondering på papper, se till att uppgradera er snart! CombiTool Readings fungerar lika väl självständigt som tillsammans med våra andra moduler.

 

Funktionalitet

Automatisk rapportering

Till Readings ingår vår excel-plugin som gör att du kan använda våra rapportfunktioner i excel för att automatiskt generera rapporter. Denna funktion använda VA-verk som vill kunna ta fram miljörapporten genom endast skriva in ett årtal.

Interaktiva webbrapporter och dashboards

Till formulären ingår grundläggade rapporter i webbverktyget Reporting Services. Det ger möjlighet att få uppföljning på även mjuka värden. Har ni haft ett diagram över uppskattad bullernivå förut? Nu är det möjligt!

Sammanställning och automatisk rapport i skrivaren

Värden som matas in kan länkas direkt till vår rapportmotor Report SQL. Här konfigureras schemalagda beräkningar. Du kanske läser av oljenivå i centimeter men vill räkna på det i kubik? Det konfigureras här och sker sedan på automatik!

Mer information

Syftet med Readings är att förenkla, effektivisera och förbättra rutinmässiga arbetsuppgifter i en verksamhet. Readings kan appliceras på allt från städrutiner i ett kontor, ronderingar av en förbränningsanläggning eller inmatning av en vattenanalys i ett VA-verk. Readings är webbaserat och kan enkelt nås från mobil och surfplatta utan att behöva utföra en installation eller inloggning.

Utöver de andra CombiTool-modulera kan Readings sammankopplas med Combilab Report SQL för på ett effektivt sätt utforma rapporter utifrån formulären. Överföring, omräkning och summering av parametrar sker automatiskt vilket sparar tid och minskar risken att något blir fel till följd av minskad manuell handpåläggning. Det går även att få rapporterna i annat format än programmets egna, som exempel kan de exporteras till MS Excel.

Ett exempel på användningsområden som Readings nyligen applicerats på är avläsning av oljenivå i tankar på ett värmeverk. I det fallet registreras bland annat oljenivå och oljeleveranser i Readings och genom Combilab Report SQL utformas ett flertal års-, kvartal- och månadsrapporter för att redovisa oljeförbrukningen under året som underlag till CO2-rapporteringen, ekonomisk rapportering av förbrukad olja samt till hållbarhetskriterierna.

CombiTool Readings ger dig

 • kontrollerad digitaliserad protokollmiljö
 • automatisk rapportering av mätresultat
 • överskådlig presentation av  historiska värden
 • uppföljning via Report SQL, MS Excel eller SSRS
 • beräkningar på inmatade värden i kombination med realtidsvärden från CombiLab
 • beräkningar på historiska värden för presentation och rapportering

Readings fördelar

 • enkel konfigurering utan programmering
 • enkelt och användarvänligt
 • hög driftsäkerhet
 • säker och effektiv lagring av mätvärden
 • flexibelt

För frågor angående programvaror kontakta

Alf Karlsson
Telefon: 021-40 86 53
Mail: alf.karlsson@enviloop.se

Dokument för nedladdning