Välkommen till EnviLoop AB:s Pannklubb region MITT!

EnviLoop arrangerar minst en pannklubbsträff per år någonstans i landet där vi behandlar aktuella ämnen och frågeställningar samt ämnen som ni önskar mer fördjupning i. Pannklubben är ett alternativ till de kurser, seminarium och användarträffar som hålls av olika aktörer. Självklart finns vid klubbträffarna alltid utrymme för spontana diskussioner. Samtliga träffar hålls ute på någon av era anläggningar och vid varje tillfälle blandar vi teori med praktiska moment. EnviLoop:s roll är att sammanställa era önskemål om ämnen och frågeställningar och därifrån ta fram en dagordning för respektive träff och föredragshållare till dessa. EnviLoop ska även fungera som moderator vid genomförandet av träffarna.

Med klubbträffarna vill vi helt enkelt erbjuda er ett forum för att diskutera aktuella frågor och händelser inom branschen samtidigt som möjlighet ges till att få svar på såväl teoretiska funderingar som praktiska problem som ni ställts inför. Ändamålet är således att bidra till ett aktivt nätverkande mellan små och medelstora anläggningar.

Så tveka inte att anmäla dig till höstens träff den 4 december för Region MITT på Setra Trävaror AB:s sågverk i Heby där nedanstående ämnen kommer att diskuteras.

Program:

08.30-09.00                           Kaffe

09.00-09.45                           Optimera din förbränning, för- och nackdelar för olika alternativa åtgärder diskuteras.

09.45-10.45                           Vad innebär nyheterna i de nya föreskrifterna i praktiken?

  • NOX-direktivet (NFS 2016:13)
  • Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3)

10.45-11.00                           Bensträckare

11.00-11.45                           Vikten av god process-och pannvattenkvalitet.

11.45-13.15                          Lunch (inklusive transporter).

13.15-14.15                          Workshop med temat:

  • Tillsyn av anläggningen – vad ska egentligen kontrolleras och utföras samt varför?

14.15-14.45                           Kaffe

14.45-15.30                           Erfarenheter av förändringar i process- och pannvattenkretsen vid tryckförändringar på Hebys sågverk.

15.30-16.30                           Rundvandring på anläggningen.

16.30-17.00                           Sammanfattning av dagen.

Plats:             Setra Trävaror AB:s anläggning Heby Sågverk.

Datum:         Tisdag 4 december 2018

Pris:               5 000 SEK exkl. moms för respektive anläggning (obegränsat antal deltagare) alternativt

                       2 000 SEK exkl. moms/deltagare (inkl. för- och eftermiddagskaffe, lunch och diskussionsmaterial)

Anmälan:    Maila alternativt ring Mikael Schöllin eller Simon Wounder senast 27 november

mikael.schollin@enviloop.se             021-408659

simon.wounder@enviloop.se           021-408656