Rivstart på år 2015!

Ett nytt år och många nya utmaningar är i antågande! Men först ska den årliga rapporteringen med avseende på NOX, CO2, hållbar bioolja och det gångna årets miljöarbete betas av. Vi är som vanligt beredda att hjälpa till om det kör ihop sig.

Inför det nya året kan det även vara läge att ta ett helhetsgrepp över miljöarbetet och varför inte anlita oss på EnviLoop som miljöresurs? I en sådan resurstjänst bakar vi gärna in både emissionsmätningar och förbränningsoptimeringar för att ni ska få ordentligt med valuta för era pengar.

I detta nyhetsbrev vill vi även uppmana våra pappers- och massabrukskunder att se över hur just er verksamhet påverkas av BAT-slutsatserna för produktion av papper, massa och kartong samt den nya omfattningen av förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar.

Har ni koll på alla rapporter?

Under de första veckorna på år 2015 har vi ägnat många timmar åt NOX-deklarationer, vilket ni säkerligen känner igen. Nu är deadline för inlämning passerad men om ni har några problem som kvarstår eller kanske en NOX-revision som står inför dörren är ni självklart välkomna att höra av er till vår energigruppschef Urban Eklund, 021-10 56 41.

Nu är det högsäsong för CO2-arbetet och ni har troligtvis både verifiering och rapportering som väntar under de kommande veckorna. Vi är anlitade som CO2-resurs hos ett flertal kunder vilket innebär att vi sköter allt arbete som rör utsläppshandeln eller utvalda delar som respektive kund vill ha stöd i. Har ni frågor kring CO2 svarar Sofia Ericson, 021-10 56 45 gärna på dessa. Kanske saknar ni utsläppsrätter inför överlämningen? Hör av er så kan vi hjälpa er att köpa de rätter ni behöver.

Senast 1 april ska även den årliga rapporteringen av hållbara mängder biodrivmedel och flytande biobränsle till Energimyndigheten vara genomförd. På förekommen anledning vill vi påminna er om att det är den förbrukade mängden som ska rapporteras och inte den inköpta.

Självklart kan vi även hjälpa till med era miljörapporter så att de uppfyller kraven och kommer in i god tid före 31 mars.

Anlita EnviLoop som miljöresurs!

Flera av våra kunder ha insett fördelarna med att upprätta ett mer planerat och långsiktigt samarbete med oss på EnviLoop för att frigöra tid för den ordinarie personalen eller för att få stöd och täcka upp för ev. kunskaps- och erfarenhetsluckor. Du som väljer EnviLoop som miljöresurs får hjälp med allt det löpande som rapportering, rutiner och instruktioner, riskanalys, energikartläggning, avvikelserapportering, kemikaliearbete mm. Vi har även sett ett tydligt behov av att inkludera emissionsmätningar i dessa resurstjänster eftersom mätningarna blir betydligt mer användbara när de inkluderas i egenkontrollarbetet på ett bra sätt. Det är ex. viktigt att mätutrustningen sköts på rätt sätt under hela året för att mätningarna ska ge tillförlitliga resultat, samt att god förståelse kring formulering av begränsningsvärden är en förutsättning för att mätningarna ska kunna utföras i rätt omfattning. Med EnviLoop som miljöresurs får ni hjälp med att se helheten och mätningarna utförs av mätkonsulter som dagligen samarbetar med våra övriga konsulter inom energi-, miljö- och systemfrågor.

Självklart är det du som kund som väljer omfattningen av resurstjänsten samt vad som ska ingå. Hör av dig till Sofia Ericson, 021-10 56 45, så skräddarsyr vi ett förslag utifrån era önskemål.

Nya krav på emissionsuppföljning för pappers- och massabruk

Under hösten 2014 offentliggjordes BAT-slutsatser för produktion av papper, massa och kartong. Slutsatserna ställer nya krav på både mätningar och uppföljning av luftemissioner från återvinningspannor och mesaugnar. Från det datum då slutsatserna offentliggjordes har verksamhetsutövarna 4 år på sig att uppfylla kraven men redan i miljörapporten för verksamhetsår 2015 ska en plan för implementeringen av de nya kraven presenteras.

Som ni säkert vet vid det här laget så trädde en ny förordning om stora förbränningsanläggningar i kraft 18 juni 2013. 1 januari 2016 gäller dessa nya förhållningsregler skarpt för alla befintliga anläggningar och nytt är då att även skogsindustrins återvinningspannor omfattas. Även från detta regelverk ställs krav på mätning och uppföljning av emissioner till luft.

Tiden går som ni vet fort så det är nu hög tid att utreda vilka pannor som omfattas av vilket regelverk, vilket begränsningsvärde som är det styrande och hur just era pannor klarar att leva upp till de nya kraven.

Vi på EnviLoop har gjort ett flertal utredningar kring konsekvenserna för el- och värmeproducerande anläggningar vid övergången från det gamla regelverket till den nya förordningen och vi är väl insatta i dessa frågeställningar. Naturligtvis har vi även satt oss in i BAT-slutsatserna för produktion av papper, massa och kartong för att vi ska kunna ge er inom pappers- och massaindustrin kompletta konsekvensutredningar kring hur allt det nya påverkar. Tveka inte att höra av er till Sofia Ericson, 021-10 56 45, för diskussion.

 

OBS! Du har väl inte missat att vi har ett nytt kursschema för hela våren fastställt. Kolla in vår hemsida!