Energi

Vi är särskilt starka inom hållbar energiproduktion där fokus ligger på energi framställd genom förbränning av avfalls- och biobränsle.

Vi har kompetens för att hantera allt från bränsleinköp till askspridning och vi erbjuder processindustrin tjänster och produkter för såväl utbyggnad och omställning som effektivisering av energiproduktionen.

Energi

Energi kostar, inte bara i pengar utan också i miljö. Det finns därför stora fördelar med att ta kontrollen över sin energianvändning och att ligga steget före med avseende på effektivisering av såväl produktion som användning av energi.

EnviLoop arbetar mycket med frågor angående hur energin ska produceras på ett effektivt och hållbart sätt, men vi ifrågasätter ofta även hur och varför energi används i en specifik situation. Allt fler av våra uppdragsgivare som vill minska sin energikostnad och klimatpåverkan uppskattar EnviLoops expertkompetens inom området.

 

Kontakt Energi

Håkan Fjäder
Telefon: 021-10 56 42
Mail: hakan.fjader@enviloop.se

Mikael Schöllin
Telefon: 021-40 86 59
Mail: mikael.schollin@enviloop.se

Förstudier och projektledning

I dag ställs mycket stora krav på den tekniska utformningen av förbränningsanläggningar. Det är inte bara tillgänglighet och effektiv produktion som ska garanteras, utan även krav kring miljöpåverkan och personsäkerhet ska uppfyllas.

Vid såväl nybyggnationer som om- och tillbyggnad av en anläggning krävs därför noggranna förberedelser. Vi på EnviLoop har erfarenheten både av den teknik som används och de krav som ställs på tekniken och vi kan därför vara en tillgång i era projekt. I såväl förstudiestadiet med investerings- och lönsamhetskalkyler, teknikval m.m. som i projektledningsfasen är EnviLoop, den kompletta partnern.

Energikartläggning

EnviLoop erbjuder tjänster inom energikartläggning och effektivisering för både processindustri, energianläggningar och VA-anläggningar.

Kartläggningen ska omfatta samtliga delar av bolagens verksamheter vilket innebär att såväl fastigheter, aktuell process som transporter kan inkluderas. Vi kan bistå er med kompetens och helhetsansvar för genomförande av en energikartläggning på just er anläggning, enligt lagen om energikartläggning i stora företag, med certifierad energikartläggare.  Om ni så önskar kan kartläggningen istället genomföras genom ett befintligt certifierat ledningssystem.

Prestandaprov och besiktningar

För att vara säker på att ni får det ni betalt för, är det alltid klokt att anlita en erfaren och oberoende part för att utföra prestandaprov, leveranskontroller och slutbesiktningar.

Vi på EnviLoop har stor erfarenhet av att hjälpa både beställare och leverantörer med att slutföra projekt och kontrollera att leveransen har genomförts enligt kontrakt.