CombiTool Management System

Det ”lilla” ledningssystemet med den stora och kraftfulla potentialen där en väl utarbetad logisk struktur samt fritextsökning bidrar till ordning och reda bland era dokument. Det optimala dokumenthanteringssystemet som ersätter den traditionella filserver strukturen. Där ni som användare går ifrån att dokumenten mer eller mindre ”finns i sjön”.

Management System med ny kärna.

Summering av nyheter i nya Management System
• Blixtsnabb användning tack vare SQL i kärnan
• Mer användarvänligt för redigerare och publiserare
• Modernare gränssnitt
• Säkrare lagring för dina rutiner och dokument
• Bättre integration med andra system

Management System

Management System, är ett system som skapar struktur och ordning bland information och dokumentation som rör anläggningen.

 

Management System är uppbyggt av en enkel logisk flerdimensionell struktur som baseras på möjligheten till att tagga s.k. metadata som tillhandahåller funktioner som länkning till och sökning på olika dokument. Ni implementerar med enkelhet Management System med sitt attraktiva och användarvänliga format i redan på anläggningen befintliga system såsom intranät.

Management System är enkelt att redigera och i systemet finns möjligheten att begränsa användarrättigheterna om så önskas. Management System används bl.a. inom kraftverksindustrin och VA-verksamheter och det är ni själva som sätter begränsningar i dess omfattning för att bidra till informationsspridningen i era respektive verksamheter.

Med sin fritext sökningsfunktion liksom versionshantering utgör Management System ett kraftfullt verktyg för att underlätta och bidra till att verksamhetens personal alltid vet vad som är aktuellt och gällande för anläggningen.

Att instruktioner, rutiner och mallar finns lättillgängliga är kritiskt för att få en verksamhet att fungera effektivt. Det är inte meningen att verksamheten ska stanna på grund av att ”fel” person är borta. Därför har vi på EnviLoop arbetat fram en webbstruktur som löser det.

Länkar

I Management System arbetar du med länkar, du länkar till de dokument som ska vara gällande. I praktiken innebär det att verksamheten får en gemensam plats att leta efter dokument som gäller alla eller delvis alla. På grund utav att dokument hänvisas genom länkar öppnar du möjligheten för informationsspridning på ett enkel och intuitivt sätt. Använd länkar i andra system, skicka länkar via mejl.

Enkel arbetsmiljö

I senaste Management System kan du dela upp arbetsuppgifterna mellan flera personer. Du kan exempelvis tilldela flera personer möjligheten att tillföra nytt material men behålla behörighet att publisera själv. Det skapar ett effektivt arbetsflöde och håller dokumenthanteringen ”levande”.

Snabb och säker informationslagring

I Management System ligger en stabil SQL databas som kontrollerar och säkrar din data. Inte nog med att det är säkert, det gör sidan otroligt snabb också.

 

För frågor angående programvaror kontakta

Alf Karlsson
Telefon: 021-40 86 53
Mail: alf.karlsson@enviloop.se

Sebastian Tidare
Telefon: 021-10 56 41
Mail: sebastian.tidare@enviloop.se

Dokument för nedladdning