På EnviLoop har vi tillsammans mer än 30 års erfarenhet av att arbeta med miljöbalken och specifika författningar för drift och uppföljning av miljöfarlig verksamhet, framförallt inom processindustrin.

Vi arbetar mycket med tillstånd och omprövningar som regleras av miljölagstiftningen, men även med konkreta frågor om hur en anläggning ska bedrivas för att säkerställa att kraven uppfylls. Vi håller återkommande utbildningar inom miljörätt och är även flitigt anlitade föreläsare inom detta ämne.

Verksamheter som vi främst har erfarenhet av är förbränningsanläggningar, pappers- och massaindustrier, vatten- och avloppsreningsverk och sågverk.

Lagstiftning

I de projekt där vi är aktiva strävar vi alltid mot att hitta rätt balans mellan produktion och miljö. Genom våra tidigare genomförda uppdrag har vi visat att vi är innovativa och att de lösningar vi hittar fungerar.

Aktuell inriktning nu på många av våra uppdrag är EU:s industriutsläppsbestämmelser, såväl i ett allmänt som i ett mer strategiskt rådgivningsperspektiv. Vi har även specialistkompetens inom systemet för handel med utsläppsrätter, bestämmelserna kring hållbarhetskriterier för flytande biobränslen och det svenska systemet för kväveoxidavgift.

Vi vill oavsett uppdrag bidra till att ni erhåller en tydlig struktur och bättre förutsättningar för att veta vilka spelregler som gäller för just er verksamhet och hur ni ska hantera de specifika frågor som uppstår.

 

Här hittar ni mer info. om våra vanligaste tjänsteområden:

Kontaktpersoner Lagstiftning

Sofia Ericson
Telefon: 021-10 56 45
Mail: sofia.ericson@enviloop.se

Veronica Blomster
Telefon: 021-10 56 43
Mail: veronica.blomster@enviloop.se

Tillståndsärenden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas tellus arcu, fringilla vitae turpis vitae, dictum pretium magna. Aliquam pretium, orci eu cursus consequat, libero sem facilisis lectus, non vehicula quam ante in metus.

Cras efficitur rutrum sem, in dapibus nisl porttitor nec. Quisque nec lacinia nisi. Curabitur ultricies suscipit posuere. Nam faucibus ipsum id metus dictum congue. Maecenas eget posuere tortor. Donec facilisis lacus et ipsum cursus, vel vulputate elit pretium. Donec scelerisque justo at metus laoreet, sit amet hendrerit sapien pellentesque.

Egenkontroll

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas tellus arcu, fringilla vitae turpis vitae, dictum pretium magna. Aliquam pretium, orci eu cursus consequat, libero sem facilisis lectus, non vehicula quam ante in metus.

Cras efficitur rutrum sem, in dapibus nisl porttitor nec. Quisque nec lacinia nisi. Curabitur ultricies suscipit posuere. Nam faucibus ipsum id metus dictum congue. Maecenas eget posuere tortor. Donec facilisis lacus et ipsum cursus, vel vulputate elit pretium. Donec scelerisque justo at metus laoreet, sit amet hendrerit sapien pellentesque.

Egenkontroll

Myndighetsrapportering

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas tellus arcu, fringilla vitae turpis vitae, dictum pretium magna. Aliquam pretium, orci eu cursus consequat, libero sem facilisis lectus, non vehicula quam ante in metus.

Cras efficitur rutrum sem, in dapibus nisl porttitor nec. Quisque nec lacinia nisi. Curabitur ultricies suscipit posuere. Nam faucibus ipsum id metus dictum congue. Maecenas eget posuere tortor. Donec facilisis lacus et ipsum cursus, vel vulputate elit pretium. Donec scelerisque justo at metus laoreet, sit amet hendrerit sapien pellentesque.

LOU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas tellus arcu, fringilla vitae turpis vitae, dictum pretium magna. Aliquam pretium, orci eu cursus consequat, libero sem facilisis lectus, non vehicula quam ante in metus.

Cras efficitur rutrum sem, in dapibus nisl porttitor nec. Quisque nec lacinia nisi. Curabitur ultricies suscipit posuere. Nam faucibus ipsum id metus dictum congue. Maecenas eget posuere tortor. Donec facilisis lacus et ipsum cursus, vel vulputate elit pretium. Donec scelerisque justo at metus laoreet, sit amet hendrerit sapien pellentesque.

EU-lagstiftning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas tellus arcu, fringilla vitae turpis vitae, dictum pretium magna. Aliquam pretium, orci eu cursus consequat, libero sem facilisis lectus, non vehicula quam ante in metus.

Cras efficitur rutrum sem, in dapibus nisl porttitor nec. Quisque nec lacinia nisi. Curabitur ultricies suscipit posuere. Nam faucibus ipsum id metus dictum congue. Maecenas eget posuere tortor. Donec facilisis lacus et ipsum cursus, vel vulputate elit pretium. Donec scelerisque justo at metus laoreet, sit amet hendrerit sapien pellentesque.