Extrainsatt datum för vår populära kurs i gällande lagstiftning för stora förbränningsanläggningar och förbränning av avfall!

22 oktober finns det möjlighet att delta på vår kurs "Gällande förordningar om stora förbränningsanläggningar och förbränning av avfall, inklusive standarden för kvalitetssäkring av automatiska mätsystem SS-EN 14181:2014".

Utförliga beskrivningar av kursinnehållet hittar du på vår hemsida www.enviloop.se, där du även kan anmäla dig till kurserna.

Gällande förordningar för stora förbränningsanläggningar och förbränning av avfall, inklusive den uppdaterade standarden SS-EN 14181:2014

Kurslängd: 1 dag
Datum:
22/10 2015
Sista anmälningsdag:
12/10 2015
Plats:
Divisionsgatan 12, Västerås
Pris:
6.900 kr + moms

Från och med 2013-06-18 gäller de två förordningarna SFS 2013:252 om stora förbränningsanläggningar och SFS 2013:253 om förbränning av avfall. Detta som en följd av att IED- direktivet har implementerats i svensk lagstiftning. Under hösten 2014 släpptes även en ny version av standarden för kvalitetssäkring av AMS, SS-EN 14181:2014. Självklart kommer vi att behandla förändringarna i standarden under vår kurs.

Ovan nämnda regelverk är ett omfattande och komplext ämne. På vår kurs får du en grundlig genomgång av gällande regler, samt hjälp med att applicera reglerna på verkliga förbränningsanläggningar.

Kursen riktar sig till alla som på ett eller annat sätt arbetar med efterlevnaden av dessa regler på en förbränningsanläggning. Personer som brukar delta på vår kurs är driftingenjörer, instrumenttekniker, energiingenjörer, miljösamordnare och driftchefer.

Anmälan görs via vår hemsida: www.enviloop.se och där kan du även läsa mer om respektive kurs.

Om du har frågor om kursen är du välkommen att kontakta kursansvarig Sofia Ericson på 021-10 56 45.

I kursavgiften ingår kursmaterial, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.