Vi har platser kvar på våra CombiLab-kurser i Malmö!

Innan sommaren bjöd vi in till ett extra tillfälle av våra CombiLab-kurser förlagda till Malmö 2-3 september. Om du inte redan har anmält dig är det hög tid nu!

Kurserna i CombiLab ger dig kunskaperna för att använda programmet optimalt och använda funktioner som du kanske inte visste fanns. Våra två CombiLab-kurser är förlagda dagarna efter varandra så att du kan välja om du bara vill gå en av kurserna eller båda två.

Kursen "Praktiskt handhavande" är en grundkurs där vi främst vänder oss till dig som ska använda CombiLab för att följa upp den dagliga driften på en anläggning, eller för att sammanställa uppgifter till exempelvis miljörapport eller NOx-deklaration.

Vår nya CombiLab-kurs "Miljörapportering och uppföljning" är en fördjupningskurs med fokus på rapportering och uppföljning av mätvärden. Kursen vänder sig till dig som arbetar med miljörapportering, produktionsrapporter eller liknande. Du lär dig att skapa nya rapporter i CombiLab, hur beräkningar används, kvalitetssäkring av värden samt en genomgång av emissionsberäkningar.

OBS! Om du har vårt supportavtal får du 50% rabatt på kursavgiften.

Praktiskt handhavande

Kurslängd: 1 dag
Datum och tid: 2/9 2015, kl. 9.00-16.30
Sista anmälningsdag: 11/8 2015
Plats: Malmö (lokal meddelas senare)
Pris: 6.900 kr + moms

Ur kursinnehållet

CombiLab systemöversikt
- Measuring Service
- Console
- Configurators
- Viewer
- Report SQL

Starta och stänga ner systemet
- Vad är viktigt att tänka på?

Console
- Driftkontroll
- Ändra konstanter
- Starta/stoppa mätning

Viewer
- Olika presentationer
- Visa och kvittera larm
- Visning av historiska värden
- Grundläggande diagramhantering
- Rullande trenddiagram

Report SQL
- Funktionsbeskrivning
- Driftkontroll
- Visa/skriv ut rapporter

Driftkontroll
- Hur vet man att allt fungerar?

Miljörapportering och uppföljning

Kurslängd: 1 dag
Datum och tid: 3/9 2015, kl. 9.00-16.30
Sista anmälningsdag: 11/8 2015
Plats: Malmö (lokal meddelas senare)
Pris: 6.900 kr + moms

Ur kursinnehållet

CombiLab systemöversikt
- Measuring Service
- Console
- Viewer
- Report SQL
- Report Readings

Presentationer och rapporter
- Historikvärden som diagram och tabell
- Miljörapporter, exempel
- Driftrapporter, exempel
- Produktionsrapporter, exempel

Viewer
- Periodisering av mätvärden
- Statistik på mätvärden
- Beräkningar på uppmätta värden
- Exportera värden
- Visa värden ur rapportdatabas

Report SQL
- Om databasen
- Tabellstrukturer och tidbaser
- Kanaldefinition
- Beräkningar i överföringar
- Orientering om emissionsberäkningar
- Skapa egna rapporter
- Korrigering av värden
- Kvalitetssäkring
- Matematiska rapportfunktioner
- Felsökning

Report Readings
- Tabellstruktur för manuell registrering
- Definiera avläsningspunkter
- Transformera avlästa värden
- Beräkning av förbrukning, förändring etc.
- Justera nivåer
- Byte av räkneverk

Anmälan görs via hemsidan: CombiLab - Praktiskt handhavande och/eller CombiLab - Miljörapportering och uppföljning

Du som vill delta på båda kursdagarna får rabatt och betalar endast 13.000 kr + moms.

I kursavgiften ingår kursmaterial, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika. Om du har frågor är du välkommen att kontakta kursledaren Alf Karlsson, 021-40 86 53.