Vi på EnviLoop arbetar aktivt för att skapa en hållbar utveckling inom det område som vi är bra på, nämligen processteknik. Vi hjälper våra kunder att arbeta inom de lagar som begränsar deras verksamheter och samtidigt prioritera anläggningarnas effektivitet och tillgänglighet.

Vi har kompetens för projektets samtliga faser och vi leder därigenom gärna projekt från idé till genomförande, alternativt stöttar er egen projektorganisation med specialistkompetens, oavsett om det gäller nya anläggningar eller optimering och modernisering av befintliga anläggningar i någon slags industriell process.

Vi har erfarenhet av att genomföra tekniska förstudier och upphandlingar för såväl hela anläggningar som för specifika delar som ex. reningsutrustning eller emissionsmätutrustning.

Processteknik

I dag ställs mycket stora krav på den tekniska utformningen av anläggningar. Det är inte bara tillgänglighet och effektiv produktion som ska garanteras, utan även krav kring miljöpåverkan och personsäkerhet ska uppfyllas.

Vid såväl nybyggnationer som om- och tillbyggnad av en anläggning krävs därför noggranna förberedelser. Vi på EnviLoop har erfarenheten både av den teknik som används och de krav som ställs på tekniken och vi kan därför vara en tillgång för er i olika typer av processrelaterade problem.

Vi kan vara behjälpliga med det mesta i det löpande processarbetet. Vi åtar oss enstaka avskilda uppdrag, men vi kan även ta en större roll i er organisation som inhyrd resurs.

Kontaktpersoner Processteknik

Håkan Fjäder
Telefon: 021-10 56 42
Mail: hakan.fjader@enviloop.se

Veronica Blomster
Telefon: 021-10 56 43
Mail: veronica.blomster@enviloop.se

Energi

Vi är särskilt starka inom hållbar energiproduktion där fokus ligger på energi framställd genom förbränning av avfalls- och biobränsle.

Vi har kompetens för att hantera allt från bränsleinköp till askspridning och vi erbjuder processindustrin tjänster och produkter för såväl utbyggnad och omställning som effektivisering av energiproduktionen.

Energi

Hållbarhet och Miljö

Stora frågor som vi inte kan blunda för.

Medvetenheten kring att vi lever över våra tillgångar och att vår framfart på jorden lämnar allt för stora avtryck blir allt större bland såväl privatpersoner som verksamhetsutövare. Enligt oss ligger utmaningen i att integrera hållbarhets- och miljöarbetet i den löpande framåtdrivande arbetet inom en verksamhet.

Hållbarhet och Miljö

Vatten

En ändlig resurs att va rädd om!

 Vi har kompetens för att hantera allt från VA- till processvattenteknik och vi erbjuder en stor bredd av tjänster och produkter.