Har du frågor angående akademin kontakta
Håkan Fjäder
Telefon: 021-10 56 42
Mail: hakan.fjader@enviloop.se

EnviLoop AB har ett stort utbud av aktuella och prisvärda kurser.
Utöver de schemalagda kurserna håller vi ofta företagsförlagda kurser, samt workshop’s och pannklubbsträffar. Vi kan hålla alla våra kurser internt på ert företag.