Processteknik
Vi arbetar brett inom processteknik där vi har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunders anläggningarnas nå effektivitet och tillgänglighet.

Systemteknik
Integration av befintliga och nya system inom processindustrin för att uppnå effektivisering och automatiserade processer är ett område där vi är ledande.
Lagstiftning
Att hjälpa våra kunder att arbeta inom de lagar som begränsar deras verksamheter har vi mer än 30 års gemensam erfarenhet av.