Programvaror
EnviLoop utvecklar och saluför olika programvaror däribland CombiLab och CombiTool. 

Övriga produkter
För att nå positiva egenskaper vid förbränning erbjuder EnviLoop produkter som EnviDoos® för mikrodosering av svavel samt ett högkvalitativt svavelgranulat.