Posts by Admin

Kursprogrammet för våren 2017

Ni har väl inte missat att EnviLoop:s kursprogram för våren 2017 har kommit ut. Utöver de ordinarie kurserna har det även kommit några nyheter. Anmäler ni er innan den 18 januari får ni 25% rabatt på anmälningsavgiften. Kursprogrammet hittar ni här.

Kategorier: Okategoriserade.

EnviLoop önskar en god jul och ett gott nytt år!

Vi vill tacka alla våra kunder och återförsäljare för ett gott samarbete under det gångna året. Även i år väljer vi på EnviLoop att stödja Barncancerfonden där de arbetar för att bekämpa barncancer och se till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och stöd de behöver. [white_space] Vi på EnviLoop önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Kategorier: Okategoriserade.

Uppgifter för kontoombud i Unionsregistret

Tro det eller ej men nu är det återigen dags för er som är kontoombud i Unionsregistret att lämna in era uppgifter till Energimyndigheten för granskning. [white_space] Följande dokument ska lämnas in av samtliga som aktiverade sig i registret före 1 januari 2014: • Ansökningsblankett • Fullmakt (certifierad av Notarius Publicus) • ID-handling (kopia certifierad av Notarius Publicus) • Utdrag ur belastningsregistret (oöppnat kuvert från Polisen) [white_space] Som ni säkert redan fått erfara så tar det lite tid att få ordning på dessa papper så börja snarast med att samla dokumenten så att du med säkerhet har allt iordningställt i

Kategorier: Okategoriserade.

Ny föreskrift om jämförande mätning skjuts upp!

En ny föreskrift om jämförande mätning enligt systemet för kväveoxidavgift är på gång och kommer att ersätta den befintliga föreskriften NFS 2004:6. Ikraftträdandet var planerat till 1/1 2017 men har nu skjutits fram till 1/7 2017. Den nya föreskriften kommer att medföra utökade och förtydligade krav ex. med avseende på kalibrering av mätutrustning och utformning av rutiner för instrumentskötsel, så varför inte agera i god tid och redan nu säkerställa vilka åtgärder ni måste vidta för att säkerställa att ni uppfyller de nya kraven? Vi hjälper gärna till! 25 januari 2017 är sista dagen för att deklarera NOx-utsläpp för år

Kategorier: Okategoriserade.

Snart dags för NOx-deklarationen!

25 januari 2017 är sista dagen för att deklarera NOx-utsläpp för år 2016. De pannor som producerar mer än 25 GWh lyder under NFS 2004:6 och därmed kravet att NOx-deklarera. [white_space] För er som behöver hjälp med deklarationen eller som fått problem med datainsamlingen under året som behöver justeras eller återskapas, ta kontakt med oss på EnviLoop så hjälper vi er. [white_space] Ni vet väl även att EnviLoop Mätteknik AB utför alla typer av emissionsmätningar av luft. Har ni fått ändra driftplaneringen och inser att er panna kommer överstiga 25 GWh finns det fortfarande möjlighet att anlita oss för en

Kategorier: Okategoriserade.

Ska er tilldelning justeras?

Många av er har gott om utsläppsrätter i denna handelsperiod då reglerna för fri tilldelning var generösa. Men sedan något år tillbaka ställs även krav på att utsläppsrätter ska lämnas tillbaka om er verkliga produktion inte lever upp till den nivå ni angav i er tilldelningsansökan. [white_space] Senast 31 december ska alla preliminära anmälningar om delvis nedläggning eller återtagande vara inlämnade till Naturvårdsverket, för att sedan följas upp med en definitiv rapport senast 15 januari. [white_space] Har ni kontrollerat om ni omfattas av detta krav? Hur stor produktion har ni haft i förhållande till den aktivitetsnivå som styrt er tilldelning?

Kategorier: Okategoriserade.

EnviLoop omsätter teori till praktik genom ny kurs!

Den 18 oktober genomförde vi på EnviLoop för första gången vår nya endagskurs ” Övervakning, uppföljning och rapportering för effektiv och korrekt drift av din anläggning”. I takt med att de författningar som styr drift och uppföljning av förbränningsanläggningar blir allt fler och allt mer komplexa följer krav på tillförlitliga och användarvänliga verktyg för insamling och rapportering av data. Alla system kräver korrekta indata och anpassning och följaktligen faller kravet på förståelse och medvetenhet tillbaka på personalen som driver en anläggning. [white_space] Under dagen diskuterades en mängd intressanta ämnen som ex. medelvärdesbildning, rapportutformning och enhetsomvandling, samt statussignaler som ex. ”panna

Kategorier: Okategoriserade.

Hög tid att boka verifiering av CO2-utsläpp!

För alla er som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter är det nu hög tid att boka in verifieringen av 2016 års utsläpp. Tänk på att verifieringen måste vara färdig i god tid innan sista mars och att de ackrediterade företagen som utför verifieringen har fulla kalendrar kring årsskiftet. [white_space] Vi på EnviLoop kan hjälpa er att upphandla verifieringen eller ge er värdefulla tips på vägen, så tveka inte att höra av er! Kanske har ni några ”gamla surdegar” som kvarstår sen förra årets verifiering? Vi kan självklart hjälpa er med förbättringsarbetet eller komma och genomföra in internrevision så

Kategorier: Okategoriserade.

Stöd för energikartläggning i små och medelstora företag

Den 1 juni 2014 trädde en ny lag (2014:266) i kraft om energikartläggning i stora företag, men visste ni att Energimyndigheten erbjuder ekonomiskt stöd till företag som inte omfattas av lagen men ändå vill genomföra en energikartläggning? [white_space] Syftet med en energikartläggning är att undersöka hur mycket energi som årligen tillförs och används i företagets verksamhet samt hur energin är fördelad i olika delar av verksamheten. Kartläggningen av energianvändningen ska sedan utmynna i ett antal åtgärder för processer och hjälputrusning som effektiviserar och minskar energianvändningen. Detta arbete resulterar i att företag minskar sina energikostnader samt bidrar till en bättre miljö.

Kategorier: Okategoriserade.

Certifierad energikartläggare

I veckan kom beskedet att EnviLoop:s Håkan Fjäder numer är certifierad energikartläggare. EnviLoop är därmed certifierad att genomföra energikartläggningar enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag. Innehar inte ert företag ett certifierat energi- och miljöledningssystem behöver en certifierad energikartläggare anlitas för att genomföra energikartläggningen. Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er verksamhet, kontakta Håkan på 021-105642.

Kategorier: Okategoriserade.