Enligt NFS 2016:13 ställs krav på månadsvis kontroll av noll- och referenspunktsdrift, vilket ni bör se som en möjlighet till att stämma av att er mätutrustning mår bra och ger er tillförlitliga värden.

Med CombiLab:s kalibreringsmodul dokumenterar ni era kontroller både säkert, snabbt och digitalt. Den nya modulen klarar av att genomföra kontrollerna helt automatiskt (om ert mätskåp stödjer detta) eller manuellt. Oavsett så lagras det avlästa värdet, avvikelsen och den procentuella driften direkt i er databas. Skulle det vara så att ni behöver genomföra en justering så dokumenterar CombiLab även denna. Allt detta kan sedan automatiskt sparas ner som pdf:er eller skrivas ut på papper för enkel och överskådlig uppföljning.