I och med att nya miljötillstånd ofta föreskriver strängare stoftkrav samt att ikraftträdandet av det nya direktivet för medelstora förbränningsanläggningar (MCP) närmar sig kan det vara bra att se över den befintliga reningsutrustningen. Det kommer bli svårt att klara begränsningsvärdena med t.ex. enbart en multicyklon och många äldre elfilter klarar inte heller de krav som fastställts i MCP.

För nya anläggningar som tas i drift efter den 19 december 2018 kommer kraven enligt MCP att gälla omedelbart.

Vi är redan delaktiga i ett flertal projekt för modernisering av reningsutrustning, så vänta inte in i det sista. Behöver ni hjälp med att komplettera er befintliga reningsutrustning eller stöd i framtida projekt, tveka inte att höra av er!

!