Monthly Archives april 2018

Födelsedagskalas med tema systemintegration!

Ni har väl inte missat att EnviLoops flaggskepp CombiLab fyller 30 i år? Vi vill självklart fira detta med er som är CombiLabs användare och med er som är nyfikna på CombiLab eller våra andra produkter i systemserien CombiTool. För i vanlig ordning gillar vi att förena nytta med nöje. Deltagandet är kostnadsfritt. Anmäl er redan idag då antalet platser vid varje tillfälle är begränsat! Anmäl er här!  

Kategorier: Okategoriserade.

Nyheter i Miljöbalken!

Sedan 1 januari 2018 har ett nytt kapitel om ”Miljöbedömningar” införts i Miljöbalken. I samband med det har även Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 1998:905) upphävts och ersatts av Miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966). Syftet med detta är att i ett tidigt skede integrera adekvata miljöaspekter i planeringsarbetet och beslutsfattande processer för såväl planer och program som enskilda verksamheter, så att en hållbar utveckling främjas. För dig som bedriver en miljöfarlig verksamhet innebär detta i praktiken att förfarandet vid tillståndsprövning har förtydligats och strukturerats upp, samt att det nu finns ett uttalat kompetenskrav (se SFS 2017:966, 15 §) på den som författar en

Kategorier: Okategoriserade.

Hur går det med efterlevnaden av NFS 2016:13?

Enligt NFS 2016:13 ställs krav på månadsvis kontroll av noll- och referenspunktsdrift, vilket ni bör se som en möjlighet till att stämma av att er mätutrustning mår bra och ger er tillförlitliga värden. Med CombiLab:s kalibreringsmodul dokumenterar ni era kontroller både säkert, snabbt och digitalt. Den nya modulen klarar av att genomföra kontrollerna helt automatiskt (om ert mätskåp stödjer detta) eller manuellt. Oavsett så lagras det avlästa värdet, avvikelsen och den procentuella driften direkt i er databas. Skulle det vara så att ni behöver genomföra en justering så dokumenterar CombiLab även denna. Allt detta kan sedan automatiskt sparas ner som

Kategorier: Okategoriserade.

Dags att se över er reningsutrustning?

I och med att nya miljötillstånd ofta föreskriver strängare stoftkrav samt att ikraftträdandet av det nya direktivet för medelstora förbränningsanläggningar (MCP) närmar sig kan det vara bra att se över den befintliga reningsutrustningen. Det kommer bli svårt att klara begränsningsvärdena med t.ex. enbart en multicyklon och många äldre elfilter klarar inte heller de krav som fastställts i MCP. För nya anläggningar som tas i drift efter den 19 december 2018 kommer kraven enligt MCP att gälla omedelbart. Vi är redan delaktiga i ett flertal projekt för modernisering av reningsutrustning, så vänta inte in i det sista. Behöver ni hjälp med

Kategorier: Okategoriserade.